Etkili Dualar

Kur’an-ı Kerim Tefsiri

REKLAM ALANI

Kur’an-ı Kerim Geniş Açıklaması

Enam Suresi Tefsiri Enam Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- Hamd hep Allah'a, ki başların üstündeki gökleri ve ayakların altındaki yeri yarattı ve...
Araf Suresi Tefsiri Araf Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- Allah ne kastettiğini daha iyi bilir. (Bakara ve Âl-i İmran sûrelerinin başına bkz.)...
Enfal Suresi Tefsiri Enfal Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-Resulüm, sana enfâlden, ganimetlerden soruyorlar Enfâli soruyorlar buyurulmayıp "enfâlden soruyorlar" buyurulması gösterir ki, asıl...
Tevbe Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-"Berâet" bu kelimenin asıl kök mânâsı, "Müfredat" ve "Basair"de açıklandığına göre herhangi bir çirkin şeyden kurtulmak ve...
Yunus Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Elif-Lâm-Ra, Allah bilir muradını! Görülüyor ki, bu sûre dahi hece harfleri ile başlıyor. Demek ki, bunda...
Hud Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- Elif-Lâm- Ra, (bunun anlamı için Yunus Sûresi'nin baş tarafına bakınız.) Bir kitap ki, âyetleri muhkem kılınmış,...
Yusuf Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-2- Elif, Lâm, Râ. (Bunun anlamı için Yunus ve Bakara Sûrelerinin ilk âyetlerine bakınız.) Allah bilir, bakınız...
Rad Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-Bununla neyi murad ettiğini Allah bilir. (Bakara ve Yunus Sûreleri'nin baş tarafına bkz.). Bu sûre hakkında da...
İbrahim Suresi Tefsiri İbrahim Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-2- (Yunus Sûresi'nden beri geçen benzerlerine bakınız.) bu çıkış yeri belli ve sınırlı olmayan,...
Hicr Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- (Yunus Sûresine ve benzerlerine bkz.) Bunlar, ilâhi bir sırrı kapsayan bu sûre, bu kitabın ve apaçık...
Nahl Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- Allah'ın emri geldi. Buradaki kelimesi un tekili, yani Allah'ın ilâhlığı gereğince işler mânâsına "emr" olması muhtemel...
İsra Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Tesbih ona ki, tesbihin türetilmesi ve mânâsı hakkında Bakara Sûresi'nde açıklama geçmişti. (Bakara, 2/30. âyetin tefsirine...
Kehf Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-2-3- Allah'a hamdolsun o öyle bir Allah'dır ki Kitabı kuluna indirdi. Hem de onun için hiçbir eğrilik...
Meryem Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-15- Sûrenin bir ismidir Bunlardan neyin kast edildiğini Allah bilir. Bununla beraber, bunun anlamı hakkında, sağlamlığı iddia...
Enbiya Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-10- "Gizli fısıltı yaptılar." Necvâ, gizli fısıltı demek olduğu halde; bir de bunun gizlice söylendiğini açıkça belirtmek,...
Hac Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-2- "Kıyamet gününün sarsıntısı, büyük bir şeydir..." (Zilzâl Sûresi'nin tefsirine bkz.) 5- Ey İnsanlar! Eğer diriliş konusunda şüphede...
Müminun Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- Gerçekten felah buldu o müminler. FELÂH: Murada ulaşmaktır. Hayırda sonsuzluk diye de tarif edilmiştir. (daha&helliip;)
Nur Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- Ve farz kıldık Yani bu sûre, kesin olarak farz kılınan birtakım hükümleri ve bunların delillerini içinde...