Etkili Dualar Dua Sitesi

Kur’an-ı Kerim Tefsiri

Kur’an-ı Kerim Geniş Açıklaması

Enam Suresi TefsiriEnam Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Hamd hep Allah'a, ki başların üstündeki gökleri ve ayakların altındaki yeri yarattı ve...
Araf Suresi TefsiriAraf Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Allah ne kastettiğini daha iyi bilir. (Bakara ve Âl-i İmran sûrelerinin başına bkz.)...
Enfal Suresi TefsiriEnfal Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-Resulüm, sana enfâlden, ganimetlerden soruyorlar Enfâli soruyorlar buyurulmayıp "enfâlden soruyorlar" buyurulması gösterir ki, asıl...
Tevbe Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-"Berâet" bu kelimenin asıl kök mânâsı, "Müfredat" ve "Basair"de açıklandığına göre herhangi bir çirkin şeyden kurtulmak ve...
Yunus Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. Elif-Lâm-Ra, Allah bilir muradını! Görülüyor ki, bu sûre dahi hece harfleri ile başlıyor. Demek ki, bunda...
Hud Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Elif-Lâm- Ra, (bunun anlamı için Yunus Sûresi'nin baş tarafına bakınız.) Bir kitap ki, âyetleri muhkem kılınmış,...
Yusuf Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-2- Elif, Lâm, Râ. (Bunun anlamı için Yunus ve Bakara Sûrelerinin ilk âyetlerine bakınız.) Allah bilir, bakınız...
Rad Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-Bununla neyi murad ettiğini Allah bilir. (Bakara ve Yunus Sûreleri'nin baş tarafına bkz.). Bu sûre hakkında da...
İbrahim Suresi Tefsiriİbrahim Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-2- (Yunus Sûresi'nden beri geçen benzerlerine bakınız.) bu çıkış yeri belli ve sınırlı olmayan,...
Hicr Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- (Yunus Sûresine ve benzerlerine bkz.) Bunlar, ilâhi bir sırrı kapsayan bu sûre, bu kitabın ve apaçık...
Nahl Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Allah'ın emri geldi. Buradaki kelimesi un tekili, yani Allah'ın ilâhlığı gereğince işler mânâsına "emr" olması muhtemel...
İsra Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. Tesbih ona ki, tesbihin türetilmesi ve mânâsı hakkında Bakara Sûresi'nde açıklama geçmişti. (Bakara, 2/30. âyetin tefsirine...
Kehf Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-2-3- Allah'a hamdolsun o öyle bir Allah'dır ki Kitabı kuluna indirdi. Hem de onun için hiçbir eğrilik...
Meryem Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-15- Sûrenin bir ismidir Bunlardan neyin kast edildiğini Allah bilir. Bununla beraber, bunun anlamı hakkında, sağlamlığı iddia...
Enbiya Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-10- "Gizli fısıltı yaptılar." Necvâ, gizli fısıltı demek olduğu halde; bir de bunun gizlice söylendiğini açıkça belirtmek,...
Hac Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-2- "Kıyamet gününün sarsıntısı, büyük bir şeydir..." (Zilzâl Sûresi'nin tefsirine bkz.) 5- Ey İnsanlar! Eğer diriliş konusunda şüphede...
Müminun Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Gerçekten felah buldu o müminler. FELÂH: Murada ulaşmaktır. Hayırda sonsuzluk diye de tarif edilmiştir.(daha&helliip;)
Nur Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Ve farz kıldık Yani bu sûre, kesin olarak farz kılınan birtakım hükümleri ve bunların delillerini içinde...