Etkili Dualar

Kur’an-ı Kerim Tefsiri

REKLAM ALANI

Kur’an-ı Kerim Geniş Açıklaması

Zuhruf Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-3- O apaçık kitap hakkı için. "Hâ-mîm"de yemin mânâsı bulunduğuna göre (vav) atıf vavı olmadığına göre yemin...
Duhan Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-3- "Hâ-mîm", Rahmân'ın Muhammed'in ruhunda tecelli eden ledünnî, ilâhî rahmetinin icmalî bir remzidir. Hem de o apaçık...
Casiye Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- Mübtedâ veya haber, veya yemin ve yahut nidâ (seslenmek, ünlem)dır. 2- "Bu kitabın indirilmesi" TENZİL: malum masdar indirmek...
Ahkaf Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-10- İlimden geriye kalmış bir eser, önceki peygamberlerin ilimlerinden kalma rivayete dayanan bir ilim. Yahut toz üstüne...
Muhammed Suresi Tefsiri 1- O kimseler ki küfredip Allah yolundan yüz çevirmekte yahut men etmektedirler. SADDÛ: Yüz çevirmek, aldırmamak mânâsına mastarından lâzım...
Fetih Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Geleceği açan; ileride meydana gelecek bir çok fetihlerin...
Hucurat Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Ey iman edenler! Hitabın böyle nida ile başlaması karşıdakiler gelecek sözün önemini, dikkat ve özenle dinlenmesi...
Kaf Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1 -Bu sûre ile Sûresi'nin başlayışında fazla bir benzeyiş vardır. İlk önce, ikisi de birer harf ve...
Zariyat Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. "Tozdurup savuranlara andolsun."ZERV, tozutup götürmek, savurmak, kırıp ufalamak demektir. ZÂRİYÂT: Kırıp ufalayan veya savuran, ya da toz...
Tur Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-Andolsun o Tûr'a. Yani Hz. Musa'nın, Allah'ın sözünü işittiği Tûr-ı Sînâ dağına. Müfessir Beydâvî diyor ki: "Tûr,...
Necm Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Yıldıza yemin olsun. Buradaki elif-lâm ahid ya da cins için olabilir. Necm: Bu kelime birkaç mânâya gelir...
Kamer Suresi Tefsiri 1-2. Saat yaklaştı, müminlere sevabın, kâfirlere cezanın vaad edildiği kıyamet vakti günden güne yaklaşmaktadır. Hazırlanmak gerekir. Ve Ay,...
Rahman Suresi Tefsiri 1. Rahmân, Fatiha Sûresi'nde besmele tefsir edilirken bu yüce isim hakkındaki açıklamalar geçti. Yani rahmet ve sonsuz ihsanı...
Vakıa Suresi Tefsiri Elmalı tefsiri 1. O vâkıa meydana gelince, yani kıyamet kopunca. Vâkıa, esasen vukua gelen, vukuu muhakkak olan hadise demektir....
Hadid Suresi Tefsiri Elmalı tefsiri 1. Allah'ı yahut Allah için tesbih etmektedir. Tesbih, Allah Teâlâ'yı, kutsal yüceliğine layık olmayan kusurlardan gerek itikad...
Mucadele Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. "Allah işitmiştir." Tahkik (kuvvetlendirmek) ve tevki', yani vuku bulması beklenen anlamını ifade etmektedir. Buna göre âyetin...
Haşr Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Göklerde ve yerde bulunan her şey, Allah'ı tesbih ile tenzih etti ve etmektedir. O'nun şânı, kendisinin...
Mümtehine Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. "Ey iman edenler! Benim de düşmanım sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin." Bu âyetin iniş...