Etkili Dualar Dua Sitesi

Kur’an-ı Kerim Tefsiri

Kur’an-ı Kerim Geniş Açıklaması

Zuhruf Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-3- O apaçık kitap hakkı için. "Hâ-mîm"de yemin mânâsı bulunduğuna göre (vav) atıf vavı olmadığına göre yemin...
Duhan Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-3- "Hâ-mîm", Rahmân'ın Muhammed'in ruhunda tecelli eden ledünnî, ilâhî rahmetinin icmalî bir remzidir. Hem de o apaçık...
Casiye Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Mübtedâ veya haber, veya yemin ve yahut nidâ (seslenmek, ünlem)dır.2- "Bu kitabın indirilmesi"TENZİL: malum masdar indirmek...
Ahkaf Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-10- İlimden geriye kalmış bir eser, önceki peygamberlerin ilimlerinden kalma rivayete dayanan bir ilim. Yahut toz üstüne...
Muhammed Suresi Tefsiri1- O kimseler ki küfredip Allah yolundan yüz çevirmekte yahut men etmektedirler. SADDÛ: Yüz çevirmek, aldırmamak mânâsına mastarından lâzım...
Fetih Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Geleceği açan; ileride meydana gelecek bir çok fetihlerin...
Hucurat Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. Ey iman edenler! Hitabın böyle nida ile başlaması karşıdakiler gelecek sözün önemini, dikkat ve özenle dinlenmesi...
Kaf Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1 -Bu sûre ile Sûresi'nin başlayışında fazla bir benzeyiş vardır. İlk önce, ikisi de birer harf ve...
Zariyat Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. "Tozdurup savuranlara andolsun."ZERV, tozutup götürmek, savurmak, kırıp ufalamak demektir. ZÂRİYÂT: Kırıp ufalayan veya savuran, ya da toz...
Tur Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-Andolsun o Tûr'a. Yani Hz. Musa'nın, Allah'ın sözünü işittiği Tûr-ı Sînâ dağına. Müfessir Beydâvî diyor ki: "Tûr,...
Necm Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. Yıldıza yemin olsun. Buradaki elif-lâm ahid ya da cins için olabilir. Necm: Bu kelime birkaç mânâya gelir...
Kamer Suresi Tefsiri1-2. Saat yaklaştı, müminlere sevabın, kâfirlere cezanın vaad edildiği kıyamet vakti günden güne yaklaşmaktadır. Hazırlanmak gerekir. Ve Ay,...
Rahman Suresi Tefsiri1. Rahmân, Fatiha Sûresi'nde besmele tefsir edilirken bu yüce isim hakkındaki açıklamalar geçti. Yani rahmet ve sonsuz ihsanı...
Vakıa Suresi TefsiriElmalı tefsiri1. O vâkıa meydana gelince, yani kıyamet kopunca. Vâkıa, esasen vukua gelen, vukuu muhakkak olan hadise demektir....
Hadid Suresi TefsiriElmalı tefsiri1. Allah'ı yahut Allah için tesbih etmektedir. Tesbih, Allah Teâlâ'yı, kutsal yüceliğine layık olmayan kusurlardan gerek itikad...
Mucadele Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. "Allah işitmiştir." Tahkik (kuvvetlendirmek) ve tevki', yani vuku bulması beklenen anlamını ifade etmektedir. Buna göre âyetin...
Haşr Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. Göklerde ve yerde bulunan her şey, Allah'ı tesbih ile tenzih etti ve etmektedir. O'nun şânı, kendisinin...
Mümtehine Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. "Ey iman edenler! Benim de düşmanım sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin." Bu âyetin iniş...