Etkili Dualar

Kur’an-ı Kerim Tefsiri

REKLAM ALANI

Kur’an-ı Kerim Geniş Açıklaması

Kadr Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Muhakkak biz indirdik onu. Yani oku da ancak bize secde ve ibadet et. Çünkü yüce şanımızla...
Beyyine Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Değildi, o küfredenler kitap ehli ve müşriklerden. (Min) teb'îzıyye veya beyâniyye, mahzûfe müteallık olup, yahut takdirinde...
Zilzal Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Yerin o zilzali, zelzelesi. Yerin, hareketi-i arz (yer hareketi) dediğimiz zangır zangır sarsıntısıdır. "Zell", hareket mânâsı...
Adiyat Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. "Vav", kasemdir. "Adiyat" hızla koşmak, seğirtmek mânâsına "adv"den ism-i fail cem-i müennes salimdir. Şu halde at,...
Karia Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-2-3. O kâria. O çarpacak bela, yani kıyamet. Çünkü "kâria", "kâr' "dan türemiştir. Maddesinden "kar'", şiddetli bir...
Tekasür Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-2. Oyaladı sizleri. "Elhâ" kelimesi "levh"den if'al babındandır. "Vav" dördüncü harf olarak vahi olduğu için "yâ"ya çevrildiğinden...
Asr Suresi Tefsiri 1. Vav 'da olduğu gibi yemin içindir. "Kamus"ta anlatıldığı üzere "asr" kelimesi lügatte, isim olarak: dehr (gece ve...
Humeze Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-2."Hümeze"; sûrenin de ismi olmak münasebetiyle meâlde aynen muhafazasını daha uygun gördüğümüz bu "hümeze" kelimesi "hemmaz", "gammaz"...
Fil Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- Görmedin mi? Hitap, Peygamber'edir. Rü'yet (görmek), kalp gözüyle görmeden istiare olarak kalbe ait görme, yani gözünle görmüş...
Kureyş Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. "Kureyşin îlâfı (uzlaşması) için." Kur'ân'ın asıl resmî imlâsı (yazılış şekli) Hz. Osman'a nisbet edilen Mushafların hepsinde...
Maun Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1.Gördün mü? Hitap yine Allah'ın Resulüne ve dolayısıyla genel olarak hitaba kabiliyeti olanların her birinedir. Soru, teaccüb...
Kevser Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- Muhakkak biz ( Sûresi'ne bkz.) "Sana Kevser'i verdik." Hitap, Resulullah'adır. "I'tâ"da malumdur ki, atıyye vermek, iyilik...
Kafirun Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- De ki: Ey kâfirler!" Bu nidaya "de" emriyle başlanmasında Razî kırk kadar nükte saymıştır, tafsili uzun...
Nasr Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- "geldiği zaman." Tahakkuk ifade eden bir zaman zarfı olduğu için fiil-i maziye gelir, şart mânâsına delalet...
Tebbet Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Helâk oldu. Bu fiil esasen bir durumu haber vermekle birlikte dilek kipi de olabilir. Dilek kipi...
İhlas Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Söyle. Bu hitap öncelikle Resulullah'a ve dolayısıyla hitap olunabilenlerin hepsinedir. Emrin böylece açıkça ifade edilmesinde bu...
Felak Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. De. Dikkate şâyandır ki, böyle "de", "söyle" diye emrolunduğu zaman bundan açıkça anlaşılan; emredilenin, bu emri...
Nas Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. "İnsanların Rabbine". Bütün insanların kendilerine ve işlerine sahip, terbiye edici sahibine, yani halk ve emriyle insanlar...