Etkili Dualar Dua Sitesi

Kur’an-ı Kerim Tefsiri

Kur’an-ı Kerim Geniş Açıklaması

Naziat Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-5.Burada görülüyor ki "şiddetle çekmek", "yavaşça çekmek", "yüzüp gitmek", "yarışıp geçmek" ve "iş çevirmek" gibi beş işi...
Abese Suresi TefsiriElmalı Tefsiri"yüzünü ekşitti" ve "döndü" fiillerindeki zamirlerin Resulullah (s.a.v)'ın yerini tuttuğunu anlatır. Bu nazar-ı itibara alınmadığında da bunun...
Tekvir Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-O güneş dürüldüğü vakit. Burada zaman edatı olan ile oniki olay zikredilmiş, cevabında "Her nefis ne getirdiğini...
İnfitar Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. "Gök çatladığı vakit". İNFİTAR, yarılmak demek ise de, yarılmanın başlangıcı olması daha çok yaraşır. "O gün gök,...
Mutaffifin Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1-Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Çoğunlukla "vay haline" demekle yetindiğimiz "veyl" kelimesi hakkında daha önceki sûrelerde...
İnşikak Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. Gök yarıldığı (veya parçalandığı) vakit. Göğün İNŞİKAK'ı, bu âlemin değişmesi için yukarı tarafından gelen ilâhî emrin inmek...
Buruc Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. Burçlu semâya yemin olsun. Vav, yemin içindir. Semâ-i Zâti'l-büruc; burçlu, yani burçlarla süslenmiş semâ demektir. BÜRÛC, bilindiği...
Tarık Suresi Tefsiri1. "Andolsun gökyüzüne." Buradaki "vav" yemin içindir. Sema ise, bildiğimiz göğe ve mutlak yüksek mânâsına maddi ve ruhani...
A'la Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. Rabbinin yüce ismini tesbih ederek onu noksan sıfatlardan uzak tut. Yani seni yetiştiren ve kâfirlerin tuzaklarını...
Ğaşiye Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1."Sana geldi mi?". Bu soru önemle dinlemeye teşvik ve olayın olduğunu haber vererek anlatmak içindir. "Ğâşiye haberi" ĞÂŞİYE,...
Fecr Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1."Andolsun fecre". Bu sûrenin başında yemin edilerek bazı şeylere dikkat çekilmiştir. Bunlar âlemdeki değişimleri gösteren ve insanı...
Beled Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1- "Yemin ederim" (Geniş bilgi için Kıyâme Sûresi'ne bak.) "bu beldeye". Bu beldeden maksat, Beled-i Haram, yani Mekke-i...
Şems Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. "Güneşe ve onun parıltısına yemin olsun". Nâziât Sûresi'nde geçtiği üzere "duhâ"nın asıl mânâsı güneşin, doğduğu mer'i ufuktan...
Leyl Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1."geceye yemin olsun". Bu sûrenin başındaki yeminler, önceki sûredeki yeminlerin bir özeti olmakla beraber, sıralanmaları itibarıyla ayrıca dikkate...
Duha Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. Andolsun o duhâya. Duhâ diye bilinen kuşluk vaktine ki, güneşin parlayıp yükselmeğe başladığı, gündüzün gençliği zamanıdır....
İnşirah Suresi TefsiriElmalı Tefsiri1. Açmadık mı? Açıp genişletmedik mi? Senin için. Senin mutluluğun için göğsünü de nefesine genişlik, kalbine ferahlık,...
Tin Suresi TefsiriElmalı tefsiri1"Tin'e ve Zeytun'a andolsun". Tin incir demek ise de burada öyle terceme etmek pek uygun olmayacaktır. Zira...
Alak Suresi TefsiriElmalı TefsiriSûresinin başından e kadar beş âyettir. Tam sûre itibarıyla da Fatiha'dır. Fatiha bundan ve in ve in...