Etkili Dualar

Kur’an-ı Kerim Tefsiri

REKLAM ALANI

Kur’an-ı Kerim Geniş Açıklaması

Naziat Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-5.Burada görülüyor ki "şiddetle çekmek", "yavaşça çekmek", "yüzüp gitmek", "yarışıp geçmek" ve "iş çevirmek" gibi beş işi...
Abese Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri "yüzünü ekşitti" ve "döndü" fiillerindeki zamirlerin Resulullah (s.a.v)'ın yerini tuttuğunu anlatır. Bu nazar-ı itibara alınmadığında da bunun...
Tekvir Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-O güneş dürüldüğü vakit. Burada zaman edatı olan ile oniki olay zikredilmiş, cevabında "Her nefis ne getirdiğini...
İnfitar Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. "Gök çatladığı vakit". İNFİTAR, yarılmak demek ise de, yarılmanın başlangıcı olması daha çok yaraşır. "O gün gök,...
Mutaffifin Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1-Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Çoğunlukla "vay haline" demekle yetindiğimiz "veyl" kelimesi hakkında daha önceki sûrelerde...
İnşikak Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Gök yarıldığı (veya parçalandığı) vakit. Göğün İNŞİKAK'ı, bu âlemin değişmesi için yukarı tarafından gelen ilâhî emrin inmek...
Buruc Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Burçlu semâya yemin olsun. Vav, yemin içindir. Semâ-i Zâti'l-büruc; burçlu, yani burçlarla süslenmiş semâ demektir. BÜRÛC, bilindiği...
Tarık Suresi Tefsiri 1. "Andolsun gökyüzüne." Buradaki "vav" yemin içindir. Sema ise, bildiğimiz göğe ve mutlak yüksek mânâsına maddi ve ruhani...
A'la Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Rabbinin yüce ismini tesbih ederek onu noksan sıfatlardan uzak tut. Yani seni yetiştiren ve kâfirlerin tuzaklarını...
Ğaşiye Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1."Sana geldi mi?". Bu soru önemle dinlemeye teşvik ve olayın olduğunu haber vererek anlatmak içindir. "Ğâşiye haberi" ĞÂŞİYE,...
Fecr Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1."Andolsun fecre". Bu sûrenin başında yemin edilerek bazı şeylere dikkat çekilmiştir. Bunlar âlemdeki değişimleri gösteren ve insanı...
Beled Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1- "Yemin ederim" (Geniş bilgi için Kıyâme Sûresi'ne bak.) "bu beldeye". Bu beldeden maksat, Beled-i Haram, yani Mekke-i...
Şems Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. "Güneşe ve onun parıltısına yemin olsun". Nâziât Sûresi'nde geçtiği üzere "duhâ"nın asıl mânâsı güneşin, doğduğu mer'i ufuktan...
Leyl Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1."geceye yemin olsun". Bu sûrenin başındaki yeminler, önceki sûredeki yeminlerin bir özeti olmakla beraber, sıralanmaları itibarıyla ayrıca dikkate...
Duha Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Andolsun o duhâya. Duhâ diye bilinen kuşluk vaktine ki, güneşin parlayıp yükselmeğe başladığı, gündüzün gençliği zamanıdır....
İnşirah Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri 1. Açmadık mı? Açıp genişletmedik mi? Senin için. Senin mutluluğun için göğsünü de nefesine genişlik, kalbine ferahlık,...
Tin Suresi Tefsiri Elmalı tefsiri 1"Tin'e ve Zeytun'a andolsun". Tin incir demek ise de burada öyle terceme etmek pek uygun olmayacaktır. Zira...
Alak Suresi Tefsiri Elmalı Tefsiri Sûresinin başından e kadar beş âyettir. Tam sûre itibarıyla da Fatiha'dır. Fatiha bundan ve in ve in...