Etkili Dualar Dua Sitesi

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

2.623
Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)
Hz. Adem’in Duası
Hz. Adem’in Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahumme innî es’elüke bihakkı Muhammedin ve âli Muhammedin. Sübhaneke’llâhumme ve bihamdike amiltü sûen ve zalemtü nefsî, fağfirlî fe innehu lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente ve tüb aleyye inneke entet Tevvâbu’r-Rahîm.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım; Muhammed’in hakkı ve O’nun âlinin hakkı için Senden isterim. Allah’ım, Seni tesbih ve takdis ederim. Sana hamdederim. Günahlar işledim, nefsime zulmettim, beni bağışla. Zira günahları ancak Sen bağışlarsın. Tövbemi kabul eyle, zira Sen tövbeleri kabul edensin.

Açıklama:

Hz. Âdem’in yapmış olduğu bu duâ çok önem taşımaktadır. Çünkü bağışlanması için Hz. Muhammed’i ve onun seçkin âl ve ashabını şefaatçi istemektedir. Bundan iki hakikat anlaşılıyor: Birisi, kendisinin gayet mütevazi oluşu. Diğeri de Resûlullah’ın bütün peygamberlere şefaat edeceğidir. Bu duadan anlaşılan bir mâna da, Hz. Âdem’in yapmış olduğu hatayı anlaması ve mağfiret olunmasını istemesidir. Zâten en büyük maharet yapılan günahı anlamak ve onun düşmesi için gereken yalvarış ve yakarışı yapmaktır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Günahından tevbe eden günah işlememiş gibidir.” buyurmuştur. Cenab-ı Hak, Hz. Âdem’in tövbesini kabul buyurdu. Bakara sûresinin 38. âyeti bunu bildiriyor.

Kaynak Kitap: Mecmuatul Ahzab (Büyük Dua Kitabı) // Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.