Etkili Dualar

Peygamberlerin Duaları

REKLAM ALANI
Hz. Adem’in Duası Türkçe Okunuşu: Allahumme innî es’elüke bihakkı Muhammedin ve âli Muhammedin. Sübhaneke’llâhumme ve bihamdike amiltü sûen ve zalemtü nefsî, fağfirlî...
Hz. Adem’in Duası Türkçe Okunuşu: Yâmen halakanî ve sevvânî, yâ men razakanî ve rabbânî, yâ men et’amenî ve sekanî (daha&helliip;)
Hz. Adem’in Duası Türkçe Okunuşu: Allahumme inneke ta’lemü sırrî ve alâniyeti, fakbel ma’zireti, ve ta’lemü hâcetî fe a’tinî suâli, ve ta’lemü mâ...
Hz. Adem’in Duası Türkçe Okunuşu: Li külli hevlin lâ ilâhe illallahu ve likülli hemmin ve ğammin mâşâallah ve likülli zenbin estağfirullah, ve...
Hz. Adem’in Duası Türkçe Okunuşu: Allahü-Hâdî ve aleyke i’timâdî, Allahü Veliyyü’t-tevfik ve hüve ni’mer’refik. Türkçe Anlamı: (daha&helliip;)
Hz. Adem’in Duası Türkçe Okunuşu: Allahumme inni es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri ma’rifetike ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hattâ tuhyiye...
Hz. Adem’in Duası Türkçe Okunuşu: Allahumme, ya Rabbi ya Hayyü ya Kayyûmü yâ Bedî’assemâvati vel ardi, yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ...
Hz. Adem’in Duası Türkçe Okunuşu: Allahumme inni es’eluke bi hakkı Muhammedin ve âli Muhammedin, subhanekellahumme ve bi hamdike amiltü sûen ve zalemtü...
Peygamberimizin Duas Türkçe Okunuşu: Allahummec’al hayre umrî âhirehu, vec’al hayre a’malî havâtımeha, vec’al hayre eyyâmi yevme elkâke. (daha&helliip;)