Etkili Dualar Dua Sitesi

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

1.804
Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)
Hz. Adem’in Duası
Hz. Adem’in Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahumme, ya Rabbi ya Hayyü ya Kayyûmü yâ Bedî’assemâvati vel ardi, yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimine.

Türkçe Anlamı:

Ey Allah’ım, ey Rabbim, ey Hay ve Kayyum olan Allah’ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, celal ve ikram sahibi Allah’ım. Ey noksan sıfatlardan uzak, kemâl sıfatlarla mevsuf olan Allah’ım. Ben nefsime zulmedenlerden oldum.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.