Etkili Dualar Dua Sitesi

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

2.660
Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)
Hz. Adem’in Duası
Hz. Adem’in Duası

Türkçe Okunuşu:

Li külli hevlin lâ ilâhe illallahu ve likülli hemmin ve ğammin mâşâallah ve likülli zenbin estağfirullah, ve likülli musibetin innâ lillâh, ve li külli ni’metin elhamdülillah, ve li külli rızâin eşşükrü lillah, ve li külli a’cubetin sübhanallah ve li külli dîkin hasbiyallah, ve likülli kazâin ve kaderin tevekkeltü alallah, ve likülli tâatin ve ma’siyetin lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah.

Türkçe Anlamı:

Her korkuya la ilahe illallah, her sıkıntı ve kedere maşaallah, her bir günaha estağfirullah, her musibete inna lillah, her nimete elhamdülillah, her rızaya eş-şükrü lillah, her acaip şeye sübhanallah, her darlığa hasbiyellah, her kaza ve kadere tevekkeltü alellah. Her tâat ve ma’siyete lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.

Açıklama:

İnsan denen varlık, çok zaman korkularla karşı karşıyadır. Korkuda “La ilahe illallah” demesi içindeki korkuyu kaybetmeye sebep olacaktır.

Her sıkıntı ve üzüntü anında “Mâşâallah” demelidir. Birçok peygamberler harb anında bunu söylemek suretiyle kalplerindeki sıkıntıyı izale eylemişlerdir. Büyüklerimiz tarafından yapılan deneyler bizim için bir delildir. Buna devam etmek iyidir.

Yine insan günah işlemekle meşguldür, ne kadar işlemiyorum derse yalandır. Bunun için günahtan hemen sonra: “Estağfirullah” demelidir. Çünkü peygamberimizin bir hadis-i şeriflerinde: “Ben günde yetmiş ile yüz arasında tevbe ediyorum. Sizler de tevbe edin.” buyurmuştur.

İnsan çok zaman musibetlerle karşı karşıya kalır, musibet insanın manevi bir kamçısıdır. İşte musibet geldiği anda “İnna lillahi” denecektir. Bakara suresinde Cenab-ı Hak: “Sizlere bir musibet isabet ettiği vakit ‘İnna lillahi ve inna aleyhi râciûn’ deyiniz.” buyurmuştur.

Mevla’nın bize nimetleri, lütuf ve keremleri de vardır. Bunlara kavuştuğumuzda “Elhamdüllillah” demeliyiz. Hamdetmek bütün nimetlerin karşılığını ödemek ve eldeki nimetin yok olmamasını sağlamaktır.

Rıza anında, sevinç halinde Allah’a şükredilmelidir. Çünkü şükür, nimetin çoğalmasına sebeptir.

Her taaccüb ettiğimiz an, “Sübhanallah” demeliyiz, Allah’a sığınmalıyız. Nasıl ki Mûsa aleyhiselam taşın içinde böceğin yediğini görüp buna şaşmış ve sübhanallah demişse, bizde böyle hayret veren ilahi hadiselere karşı “Sübhanallah” demeliyiz.

Her darlıkta “Hasbiyallah” demelidir. Allah kuluna kâfidir, demektir. Her kaza ve keder hadiseleri karşısında da “Tevekkeltü alallah” denmelidir.

Her taat ve ma’siyet zamanında “La havle velâ kuvvete illa billah” denmelidir. Bunlar bir peygamber tavsiyesidir. Hz. Adem’in seçtiği dualardan biridir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.