Etkili Dualar Dua Sitesi

Psikolojik Sıkıntılar için Okunacak Dualar

2.414
Psikolojik Sıkıntılar için Okunacak Dualar

“ Bismillahi’r-Rahmani’r RahimElhamdülillahi rabbi’l-alemin,Er-rahmani’r-Rahim,maliki yevmi’d-din,İyyake na’büdü ve iyyake nesta’in.İhdina’s-sırata’l-mustekim. Sıratallezine en’amte’aleyhim ğayri’l-mağdubi’ aleyhim ve’la’d-dallin.” Amin.

Açıklaması:

”Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi, Allah’a mahsusdur. Hesap ve ceza gününün maliki.Rahman,Rahim,(Allah’ım)yalnız sana ibadet ederiz ve Yalnız senden yardım dileriz.Bizi doğru yola ilet.kendilerine nimet verdiklerinin yoluna,gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.”

Bu surenin 3-5-7 defa okunması ve ellerinle tüm vucudunun meshlenmesi efvaldir.Fatiha suresi şifadır,bu sure tüm niyetler ve hastalıklar için okunur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.