Etkili Dualar

Psikolojik Sıkı için dua

REKLAM ALANI
“ Bismillahi’r-Rahmani’r RahimElhamdülillahi rabbi’l-alemin,Er-rahmani’r-Rahim,maliki yevmi’d-din,İyyake na’büdü ve iyyake nesta’in.İhdina’s-sırata’l-mustekim. Sıratallezine en’amte’aleyhim ğayri’l-mağdubi’ aleyhim ve’la’d-dallin.” Amin. (daha&helliip;)