Etkili Dualar Dua Sitesi

Huzur Duası (Sekine Duası)

4.609
Huzur Duası (Sekine Duası)

Huzur Duası (Sekine Duası)

Huzur Duası (Sekine Duası)

Huzur Duası (Sekine Duası)

Huzur duası, insanların sıkıntılı zamanlarında rahatlamaları, huzuru bulmaları amacıyla okuyacakları dua ve dualardır. Huzur için din alimleri tarafından önerilmiş pek çok dua vardır. Hepsi birbirinden değerli olan bu dualar, okuyana rahatlık ve huzur vermektedir.

Bu dualardan biride Nihat HATİPOĞLU‘nun önerdiği Kuran’da geçen Allah’ın isimlerini taşıyan ve 19 kez okunması gereken Sekine duası…Sekine kelime anlamı ile, ağırbaşlılık, kalp huzuru, güven, sükûnet, dinginlik anlamları da taşımaktadır. Hz. Ali’ye tebliği edilmiş olan bu duada Allah’ın altı isminin yer aldığını, esrarlı, feyizli ve kuvvetli bir dua olduğunu belirtelim. Hz. Ali bu olayı ” Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm, sesini duydum. Sayfayı aldım. Sayfada Allah’ın Hayy, Ferd, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimlerini buldum.” şeklinde anlatmıştır. Bu isimler İsmi Azam olarak kabul edilir.

Sekine Duası Nasıl Yapılır?

1- Niyet (Ne maksatla ve ne için okunduğuna niyet etmek)
2- İstiğfar (7 Kez)
3- Salavat-ı Şerife (7 Kez)
4- Allah-u Ekber (10 Kez)
5- 6 Esmayı her ayetle beraber okumak (19 Kez)

Sekine Duası:

Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
İnnallahe kane tevvaben rahime
innallahe kane gafuran rahime
fe innallahe kane afüvven kadira
innallahe kane semian besira
innallahe kane alimen hakime
innallahe kane aleyküm rakibe
İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
ve yen surakellahu nesran azize
İnne hızballahi humül gâlibûn
innallahe huvel kaviyyül aziz
innallahe huvel ganiyyül hamid
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hu
Hasbünallâhu veni’mel vekîl
la yeh zünühümül fezeul ekber
iyyake na’budü ve iyyake nestain
velhamdü lillahi rabbil alemin

Huzur duası olan Sekine’de yer alan Allah’ın isimlerinin anlamları nelerdir?

Ferd: Allah birdir, yeganedir, tekdir, istiklal ve infirat sahibi olandır.
Hayy: Allah sonsuz, ezeli, ölümsüz olandır.
Kayyum: Allah daima olandır, her şeye hakim ve ayaktadır. Her şey onunla birlikte vardır.
Hakem: Allah hüküm sahibi olandır.

Yarattıklarında bir hikmet ve fayda gözetmesi, Onun yüksek adaletini gösterir. Fayda sağlamayan hiç bir şeyi yaratmaz. Kullarını ayırmadan gözeterek, denetler.
Adl: Allah adalet sahibi olarak, herkese hakkı olanı verir. Kimseye haksızlık yapmaz. Kendi adaletli olduğu için, kullarına da adaletli olmayı emreder.
Kuddus: Allah temiz ve pak olandır. Her türlü eksik sıfattan münezzehtir.

Allah’ın isimleri zikredildikten sonra, 19 harf içeren 19 ayetle Allah’a istimdat edilerek, Ona sığınılır ve yardım istenir.

Huzur duası hükmünde olan sureler hangileridir?

Kur’an’daki bazı sureler belli zamanlarda ve belli bir sayıda okunduğunda huzur duası hükmünde kabul edilmektedir. Bu sureler ve okunma esasları şöyledir:

Kehf suresi
Bu sure Cuma gecesi bir defaya mahsus okunursa inşallah kişi ve ailesi huzur bulacaktır. Kehf suresinin kişiye ve yakınlarına sabır verdiği ve dünya kederlerini hafiflettiği ulema tarafından sıkça dile getirilmiştir.

Zuhruf suresi
Gün içinde daimi olarak okunduğunda karı kocanın veya anne-baba ile çocukların arasını düzelten ve ailevi huzuru sağlayan bir suredir. Özellikle ciddi sebepler ortada yokken çıkan ailevi kavgaları bıçak gibi kesmesi ile bilinmektedir.

Şems suresi
Bu sure 21 defa okunduğunda inşallah kişi hem iç huzura erecek hem de bir dileği varsa gerçekleşecektir. Bu sure huzur duası hükmünde olduğu gibi bazı kaynaklarda hacet duası niyetiyle de okunmaktadır.

Huzur duası olan Sesine duasının sırları nelerdir?

Bu dua 19 sistemine dayanan bir ism-i azam duası olarak kabul edilir. Besmelenin 19 harfine uygun, 19 harfli Allah’ın isimlerinin yer aldığı bu dua büyük berekete sahiptir. Bu duanın doğrudan Kuran’dan alındığını gösteren işaretler vardır. Kuran’da Sekine ismi altı kez geçmektedir. Bu isimler 19 harfine işaret etmektedir. Sekine olarak adlandırılan altı isim 19 harften oluşmaktadır. 19 sayılı besmeleye dayana dua ile 19 sayısından bahseden ayetin numarası 19 ile çarpıldığında, Sekine duasının ebced değeri olan 570 sayısı bulunur. Bu dua besmele ile başlanarak okunmalıdır. İnsanlara huzuru sunacak olan Sekine duası 19 kez, hiç terk etmeden okunmalıdır.

Huzur duası öncesinde abdest almak veya namaz kılmak zorunlu mudur?

Prof.Dr. Nihat HATİOĞLU duaların genel özelliklerinden biri de abdestli okunması gerektiğini söylüyor. Zira abdest basit bir el yüz temizliği değildir. Abdest almakta bilinen ve bilinmeyen sayısız fazilet vardır.

Ayrıca duaların makbul kabul edildiği vakitler de vardır. Duaları bu vakitlerde yapmak çok daha faydalı neticeler doğurur.
Dua öncesinde fakir fukaraya küçük bir sadaka verilmesi ve 4 rekat namaz kılınması da rahmet kapılarının açılmasını sağladığından oldukça faydalı uygulamalardır.
Huzur duasında ise abdestli olmak ya da öncesinde namaz kılma zorunluluğu yoktur. Zira neyin ne zaman olacağı belli değildir. Yani bizi huzursuzluğa sevk eden durumlar her an ortaya çıkabilmektedir ve can sıkıntısının bize ne zaman geleceği de bilinmemektedir. Bu nedenle huzur duası gün içinde birkaç defa veya farklı farklı olaylara yönelik olarak okunabilmektedir. Bahsettiğimiz bu huzur duası gün içinde ortaya çıkabilecek ani olaylara karşı okunan huzur duası içindir.
Bazı durumlarda ise huzursuzluk ani bir olaya dayanmaz. Daha genel bir huzursuzluk durumu vardır. Ailevi ya da şahsi olan, uzun süreli sıkıntılar için huzur duası edildiğinde mutlaka abdest alınmalı,4 rekat namaz kılınmalı ve dua için gece vakti tercih edilmelidir.

Kehf Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

Zuhruf Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

Şems Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.