Etkili Dualar Dua Sitesi

Esselatu Hayrun Minen Nevm

21.019
Esselatu Hayrun Minen Nevm

Esselatu Hayrun Minen Nevm

Esselatu Hayrun Minen Nevm

Esselatu Hayrun Minen Nevm

Sabah ezanı okunurken iki defa “Esselatu hayrun minen nevm” demek tüm mezheplere göre sünnettir.


الصلاة خير من النوم.

“Esselatu hayrun minen nevm” “Namaz uykudan hayırlıdır.”

Resulü Ekrem“, Bilâl sabah namazı okurken uyanmamış. Bilal kapıyı şiddetle vurarak, hiddetle ‘Esselatu hayrun minen nevm Ya Resulallah” diye iki defa bağırmış. Resulü Ekrem hemen uyanmış ve hücresinden kapıya çıkarak bu çok güzel Ya BİLAL Daima söyle demiştir.
Resulü Ekrem sabah namazının vaktinin kıymetini anlatmak için (Allah tarafından) uyanamamış. Vesile olmuştur…Bu hadise çok mühim bir hadisedir.Bunları bilmek gerek.

O vakit için kılınan namaz sana o vakte kavuşmanı temin ediyor. Onun için namaz uykudan hayırlıdır.

Burada (Hayır), devamlı bulunan Allah’ın mağfiretine çarpılmak haym dır.
Sabah hersey başkadır. Güneş dogmadan evvel gökyüzü. Yıldızlar, Rüzgârlar, Nebatlar, Hayvanlar, Toprak, Sular, Göller, Denizler, Aksama yakın bütün bunlarda dikkat eden görür. Değişmeler vardır.
Güneş battıktan sonra namaz vaktinde çok olaylar olur. Görmek lâzımdır. Duymak lazımdir. Anlamak lazımdır.
Bunlar hem maddi tabiat kanunlarında, hem hayvanlarda, nebatlarda, herseyde ruhaniyetde değişiklikler olur.
Sabah namazı Allah’a yanaşmanın merdivenidir. Sabah namazını daima vaktinde kılanlarda (MlN ESERlS SÜCUD) onların alınlarında ancak sabah namazında elde edilen bir iz vardır. Herkes o izi göremez. Bu iz, halıya hasıra veya kilime sürtünmeden husule gelen iz değildir.

Resulullah Efendimiz bundan ötürü (sizi süvariler bile kovalasa sabah namazının sünnetini kaçırmayın), (kaçırmayınız) buyurmamıştır. Kaçırmayın diyerek teker teker her müslümana burada hitap mevcuttur.

9. (2459)- İmam Mâlik’e ulaştığına göre: “Müezzin, sabah namazını haber vermek için Hz. Ömer (radıyallâhu anh)’in yanına gider. Onu uyuyor bulunca:
“Essalâtu hayrun mine’nnevm (namaz uykudan hayırlıdır)” der. Bunun üzerine Hz. Ömer, o ibareyi sabah ezanına ilave etmesini emreder.”[14]

Bu rivayet, sadece sabah ezanında söylenen essalâtu hayrun mine’nnevm cümlesinin, ezana Hz. Ömer tarafından ilave dildiğini ifade etmektedir. Halbuki 2456 numaralı Ebû Mahzûra rivayetinde görüldüğü üzere bu ilaveyi bizzat Aleyhissalâtu Vesselâm talim buyurmuştur. Resûlullah’ın müezzinlerince söylendiğini ifade eden başka rivayet de var. Hz. Ömer (radıyallâhu anh)’in bunu bilmemesi de mümkün değildir.

Görüldüğü üzere ortada, izahı gereken bir müşkil söz konusudur. Ebû’l-Velid el-Baci der ki: “Muhtemelen, Hz. Ömer (radıyallâhu anh) bu cümlenin, diğer vakitlerin ezanında da kullanılmasını önlemek için bunu söylemiş, “Bunu sadece sabah ezanında söyle” demek istemiş olmalıdır.” İbnu Mâce’de gelen bir rivayete göre, Hz. Bilâl (radıyallâhu anh), sabah ezanı için Resûlullah’a gelir, ancak uyumakta olduğu söylenir. Bunun üzerine Hz. Bilâl iki kere, essalâtu hayrun mine’nnevm der. Bunun üzerine bu cümle sabah ezanında sabitleşir, kesinleşir.
Bir başka rivayete göre, Ebû Mahzûra, Huneyn günü sırasında sabah vakti Resûlullah’ın yanında sabah ezanı okur. O vakit Aleyhissalâtu vesselâm ezana es salâtu hayrun mine’nnevm cümlesini ilave ettirir.

İmam Mâlik der ki: “Müezzin, essalâtu hayrun mine’nnevm cümlesini sabah ezanında hazerde de seferde de terketmemelidir. Ancak kim, kendi başına tarlasında okursa terkinde bir beis yok, fakat terketmemesi daha iyidir.”

Etiketler:

Yorumlar
  1. Dursun dedi ki:

    Esselatu ğayrun minen nevm

    Sabah namazı çok değerli