Etkili Dualar Dua Sitesi

Kuranı Kerim’deki Sure Başlıklarının Anlamları

3.572
Kuranı Kerim’deki Sure Başlıklarının Anlamları

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Surelerin Başlıkları ve Anlamları

 Abese : “Yüzünü ekşitti.”

 Abese Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Adiyât : Nefes nefese koşanlar

 Adiyat Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Ahkaf : Yer adı

Ahkaf Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler

Ahzab Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 A’la : Yüce, büyük, kutlu

 Ala Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Alak : Embriyo, ilgi, kan pıhtısı

 Alak Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Ali İmran : İmran ailesi

 Ankebût : Dişi örümcek

 A’raf : Cennetle cehennem arası bölge

 Asr : Çağ, asır, zaman

 Asr Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Bakara : İnek

 Beled : Belde, kent, bölge

 Beled Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık

 Beyyine Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Bürûc : Burçlar

 Buruc Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Câsiye : Çöken, oturan

Casiye Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Cin : Cin, görünmeyen varlık

 Cin Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Cumua : Cuma, toplanma, topluluk

 Cuma Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Duha : Kuşluk vakti

 Duha Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Dühân : Duman, sis, pus

Duhan Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 En’am : Hayvanlar, davarlar

 Enbiya : Peygamberler

 Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler

 Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan

Fatır Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen

 Fecr : Şafak vakti

 Fecr Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Felak : Tan yeri, yarılma, açılma

 Felak Suresi Okumak için TIKLAYINIZ

 Fetih : Fetih, açılış

Fetih Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Fil : Fil

 Fil Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran

 Fussılet : “Ayrıntılı yaptı”

Fussilet Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan

 Ğaşiye Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Hac : Ziyaret

 Hadid : Demir

 Hadid Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey

 Hakka Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Haşr : Haşir, toplama,

 Haşr Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Hicr : Bir topluluğun adı

 Hucurât : Hücreler

Hucurat Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Hûd : Hûd Peygamber

 Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler

 Humeze Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 İbrahim : Hz. İbrahim

 İhlâs : Samimiyet

 İhlas Suresi Okumak İçin TIKLAYINIZ

 İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma

 İnfitar Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)

 İnsan Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma

 İnşikak Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması

 İnşirah Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 İsra : Gece yürüyüşü

 Kaaria : Şiddetle çarpan

 Karia Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Kadir : Kadir Gecesi

 Kadr Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Kaf : “Kaf” harfi

Kaf Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Kâfirun : Kafirler

 Kafirun Suresi Okumak için TIKLAYINIZ

 Kalem : Kalem

 Kalem Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Kamer : Ay

 Kamer Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri

 Kehf : Mağara

 Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik

 Kevser Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Kıyamet : Kıyamet

 Kıyame Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Kureyş :Kureyş Kabilesi

 Kureyş Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Leyl : Gece

 Leyl Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Lukman : Hz.Lokman

 Mâide : Sofra

 Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi

 Maun Suresi Okumak için TIKLAYINIZ

 Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları

 Mearic Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Meryem : Hz. Meryem

 Muhammed : Hz.Muhammed

Muhammed Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar

 Mutaffifin Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Mücâdile : Hakları için savaşan kadın

 Mucadele Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Müddessir : Örtüsüne bürünen

 Müddessir Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 MülkMülk , yönetim

 Mülk Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)

 Mümin Suresini Okumak için TIKLAYINIZ 

 Müminûn : Müminler

 Mürselat : Görevle gönderilenler

 Mürselat Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Mümtehine : İmtihan eden

 Mümtehine Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Münafıkûn : İkiyüzlüler

 Munafikun Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen

 Müzzemmil Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Nahl : Balarısı

 Nâs : İnsanlar

 Nas Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Nasr : Yardım

 Nasr Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler

 Naziat Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Nebe’ : Haber

 Nebe Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Necm : Yıldız

 Necm Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Neml : Karınca

 Nisa : Kadınlar

 Nûh : Hz. Nûh

 Nuh Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Nûr : Işık

 Ra’d : Gök gürültüsü

 Rahman : Rahmeti bol olan

 Rahman Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Rûm : Bizanslılar

 Sâd : “Sâd” harfi

Sad Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Saff : Saf tutmak

 Saff Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Saffât : Saf bağlayanlar

Saffat Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Sebe’ : Sebâ ülkesi

Sebe Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Secde : Secde

 Şems : Güneş

 Şems Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Şuara : Şairler

 ŞûraŞûra, toplu denetim

Şura Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Tâhâ“Tı” ve “Ha” harfleri

 Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama

 Tahrim Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 TalâkBoşama, boşanma

 Talak Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran

 Tarık Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Tebbet“Eli kırıldı.”

 Tebbet Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Teğabün : Aldatış ve aldanış

 Teğabun Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış

 Tekasür Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Tekvir : Büküp dürme

 Tekvir Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Tevbe : Tövbe

 Tin : İncir

 Tin Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 TûrTûr dağı

 Tur Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 VâkiaOlan, ortaya çıkan

 Vakıa Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Yâsin“Ya” ve “Sin” harfleri

Yasin Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Yûnus : Hz.Yûnus

 YûsufHz. Yûsuf

 Zâriyât : Tozutup savuranlar

 Zariyat Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Zilzal : Zelzele

 Zilzal Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 Zühruf : Süs-Püs

Zuhruf Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

 ZümerZümreler, Klikler

Zumer Suresini Okumak için TIKLAYINIZ

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.