Etkili Dualar Dua Sitesi

Doğumda Okunacak Dua – Nihat HATİPOĞLU

2.355
Doğumda Okunacak Dua – Nihat HATİPOĞLU

Doğumda hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâkve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

Okunuşu: “İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın”(A’raf suresi 54. ayet)

Meali : Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. (A’arf suresi, 54)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.