Etkili Dualar Dua Sitesi

Yâ Vedud Celle Celalühü Esması ve Tüm Sırları

29.140
Yâ Vedud Celle Celalühü Esması ve Tüm Sırları

Yâ Vedud Celle Celalühü Esması ve Tüm Sırları

Yâ Vedud Celle Celalühü Esması ve Tüm Sırları

Yâ Vedud Celle Celalühü Esması ve Tüm Sırları

Sonsuzca bir aşk olan, aşkla alemleri yaratan Allah demektir.
Bu esma alemlerde sevgi ve aşktan yana ne oluyorsa onun kaynağı sayılır.


Esmanın ebcet değeri: 20 olup büyük ebced degeri 400’dür.

Vedüd esmasının tecellisiyle alemler ayakta durur. Nesiller onun içindeki sevgiyle nasiplenerek devam eder. Bu esma büyüleyici, aşka çekici bir tecelliye sahiptir. Esmayı çekenlere başta ruhaniler, cinniler, melekler olmak şartıyla bütün kalpler sevgiyle çekilip gelir. Öyle bir çekilme olur ki akıllar hayretler içinde kalır.

Ya VEDÛD Celle Celalühü esmasına devam edenlere bayanlar, sık sık aşık olurlar. Bu esmaya aile huzuru olmayanlar, sevgilerine karşılık görmeyenler, evlenemeyip evde kalanlar devam ederlerse kısa sürede hayırlı bir sonuç alırlar.

Kaderin açılması, sevilip saygı görme, beğenilme, aile saadeti için bu esma gibisi yoktur. Ruhaniler ve cinniler bu esmanın nuruna aşık olduklarından esmaya devam edenlere doğru akıp akıp gelirler.

Bu esmaya devam eden kime sevgiyle bakıp gülse kendisine bakılanın kalbi yerinden hoplar, esmayı anana adeta büyülenip aşık olur. Onsuz yapamaz. Onun sevgisiyle yanıp tutuşur.
Ya Vedûd esmasına devam edenler yavaş yavaş bütün insanlara aşık olmaya başlarlar. Bütün yaratılanı severler. Sevgi ve aşk dairesinde olan ne varsa bu esmanın tecellisiyle ortaya çıkar. Vedüd esmasına devam edenlerin yüzlerinde büyüleyici bir aşk sırrı açığa çıkar.Onların yüzüne bakanlar büyülenip esmayı okuyana aşık olurlar. Onları gördüklerinde kederleri sevince döner.
Evlenemeyen, sevdiğinden karşılık bulamayanlar kırk gün boyunca bu esmayı toplam1 60.000 defa çeker de (günde 4000) dua ederlerse altı ay geçmeden isteklerine kavuşurlar.

Bu esmaya devam edeni Allah sever, bütün alemlere de sevdirir. Bu isme mazhar olanların sevgileri dilden dile gönülden gönüle yayılıp gider. Mevlana Hazretleri “Vedud” esmasına ism-i azam olarak mazhar bir veli olarak bilinir. Bu nedenle yüzyıllarca hep baş tacı edilmiş her asırda kendine aşık olanlar bulunmuştur. Esmaya devam edenin ailesi, çevresi, kendine aşık olur ve büyülenirler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.