Etkili Dualar Dua Sitesi

Zilhicce Ayı 10 Gün Zikirleri ve Sırları

1.668
Zilhicce Ayı 10 Gün Zikirleri ve Sırları

Zülhicce Ayı On Gün Zikirleri:

Umeyr el-Leysi (R.A.) dan rivayete göre;

Allah-u Teala İsa (Aleyhisselam)’a beş dua hediye etmiş, Cibril (Aleyhisselam) bunları ongünlerde getirmiş ve:

Ey İsa! Bu beş duayla duada bulun. Zira Allah-u Teala nezdinde, bu on günün ibadetinden daha sevgilisi yoktur.

Zilhicce Ayı Zikirlerinin Birincisi:

“Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.
Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur.
Diriltir ve Öldürür.
Tüm hayırlar O’nun (Kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

Zilhicce Ayı Zikirlerinin İkincisi:

Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.
Tek bir İlahtır. Her şeye O’na muhtaçtır. O, kimseye muhtaç değildir. Hiçbir eş ve çocuk edinmemiştir.”

Zilhicce Ayı Zikirlerinin Üçüncüsü:

“ Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur.
O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur.
Diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek bir diridir.
Tüm hayırlar O’nun (Kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

Zilhicce Ayı Zikirlerinin Dördüncüsü :

“Allah yeter ve Kafidir. Allah, dua edeni işitir. Allah’dan öte varılacak hiçbir şey yoktur.”

Zilhicce Ayı Zikirlerinin Beşincisi:

“Ey Allah! Senin buyurduğun gibi olan, bizim dediklerimizdense hayırlı olan tüm hamdler, Sana mahsustur.
Ey Allah! Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, Sana aittir. (Ben fani olduğum için) mirasım da Sana mahsustur.
Ey Allah! Kabir azabında da, dağınık işlerden de Sana sığınırım.
Ey Allah! Rüzgarın getirmekte olduğu şeylerin hayrını Senden isterim.”

Zilhicce Ayı 10 Gün Zikirlerinin Sevabı ve Sırları:

Havariler, İsa (Aleyhisselam)’a: “ Bu duaları okuyanın sevabı nedir?” diye sorduklarında, şöyle buyurdu:

– Birincisini yüz kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur.

– İkinciyi yüz kere okuyana, Allah-u Teala bir milyon hasene yazar, o kadar da günahlarını siler ve onun cennette on bin derecesi yükseltilir.

– Üçüncüyü yüz kere okuyana gelince; gökten yetmişbin melek, elleri açık bir bir halde inerler ve bu zikri yapanlara salat ve rahmet yağdırırlar.

– Dördüncüyü yüz kere okuyanın bu zikrini bir melek alıp, Rahman Teala’nın huzuruna koyar. Rahman Teala, o anca, onu okuyana nazar buyurur. Allah-u Teala’nın, kendisine bir defa tecelli buyurduğu kişiyse, asla bedbaht olmaz.

– Beşincisi ise, bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklanmasını yapmam için bana izin verilmemiştir.

Ebu’n Nadr Haşim İbni Kasım (R.A.) rivayetine göre:

“Bu on günlerde bu duaları okuyan bir zat, mana aleminde, evinde üst üste konmuş, nurdan beş tabak görmüştür.”

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.