Etkili Dualar Dua Sitesi

Uykusuzluk için Dualar

2.440
Uykusuzluk için Dualar

Uyumakta zorlanan insanlar abdestli uyumaya çalışmalıdırlar. Bu konuyla ilgili hadis kitaplarında aşağıdaki bazı dualar tavsiye edilmiştir.

Euzü bikelimati’llahi’t-tammati min şerri ma halaka ve zerae ve beraeBimillhi’llezila yedurru mea’s-mihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema.Ve hüve’s-Semiu’l-AlimAllahümme ğarati’nnücum ve hedeiti-l-uyun.ve ente Hayyün kayyumün La te’huzühü sinetün vela nevm.İhdi kalbi ve emin ayni.Allahümme eslemtü nefsi ileyk.ve veccehtü vechi ileyk.ve fevvadtü emri ileyk.Ve’l-ce’tü zahri ileyk. Rağbeten ve rahbeten ileyk.La Melcee vela mencee ille ileyk.Allahümme Amentü bi-kitabikellezi enzelt ve nebiyikellezi erselt.Allahümme bismike emütü ve ahya.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.