Etkili Dualar Dua Sitesi

Tekvir Suresi

Tekvir Suresi

Tekvir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.

Tekvir Suresi Arapça Okunuşu

Tekvir Suresi Arapça Okunuşu

Tekvir Suresi Arapça Okunuşu

Tekvir Suresi Arapça Okunuşu

Tekvir Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1- İzeşşemsu kuvviret.
2- Ve izennucumunkederet.
3- Ve izelcibalu suyyiret.
4- Ve izel’işaru ‘uttılet.
5- Ve izelvuhuşu huşiret.
6- Ve izelbiharu succiret.
7- Ve izennufusu zuvvicet.
8- Ve izelmev’udetu suilet.
9- Bieyyi zenbin kutilet.
10- Ve izessuhufu nuşiret.
11- Veizessema’u kuşitat.
12- Ve izelcahıymu su”ıret.
13- Ve izelcennetu uzlifet.
14- ‘Alimet nefsun ma ahdaret.
15- Fela uksimu bilhunnesi.
16- Elcevarilkunnesi.
17- Velleyli iza ‘as’ase.
18- Vessubhı iza teneffese.
19- İnnehu lekaluresulin keriymin.
20- Ziy kuvvetin ‘ınde ziyl’arşi mekiynin.
21- Muta’ın semme emiynin.
22- Ve ma sahıbukum bimecnunin.
23- Ve lekad reahu bil’ufukılmubiyni.
24- Ve ma huve ‘alelğaybi bidaniynin.
25- Ve ma huvebikavli şeytanin reciymin.
26- Feeyne tezhebune.
27- İn huve illa zikrun lil’alemiyne.
28- Limen şae minkum en yestekıyme,.
29- Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul’alemiyne.

Tekvir Suresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.Güneş, dürüldüğü zaman,
2.Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,
3.Dağlar, yürütüldüğü zaman,
4.Gebe develer salıverildiği zaman.
5.Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,
6.Denizler kaynatıldığı zaman,
7.Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.
8,9.Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
10.Amel defterleri açıldığı zaman,
11.Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,
12.Cehennem alevlendirildiği zaman,
13.Cennet yaklaştırıldığı zaman,
14.Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.
15,16.Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,
17.Andolsun, yöneldiği zaman geceye,
18.Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,
19,20,21.O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.
22.(Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.
23.Andolsun o, Cebrâil’i apaçık ufukta gördü.
24.O, gayb hakkında cimri değildir.
25.Kur’an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26.(Hâl böyle iken) nereye gidiyorsunuz?
27,28.O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.
29.Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Tekvir Suresinin Tefsirini Okumak için TIKLAYINIZ

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.