Etkili Dualar Dua Sitesi

Sıkıntıya Karşı Okunacak Sevgi Duası

2.583
Sıkıntıya Karşı Okunacak Sevgi Duası

Sıkıntıya Karşı Okunacak Sevgi Duası

sevgi duası

sevgi duası

sevgi duası

sevgi duası

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahumme sahhir li ve meyyil bi ve eczib li kulube ibadike ecmaine minel insi vel cinni vec’zib li havatirehüm bilmahabbetiddaimil-kaimeti aleddevami bi devamilleyli vennehari ve ente mukallibul-kulubi vel-ebsari, ya Azizü ya Gaffarü ya Celilü ya Cebbar ya Muinu ya Settarü, unsurni nasren azizen, veftah li fethan mübinen vahzül a’dai hızlalen kebiren fe demmernahü tedmiren, bi rahmetike ya Erhamerrahimine ve selamün alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım,bana bağlı kıl,meyl ettir ve bütün kullarının kalplerini bana cezb ettir. İnsanlardan ve cinlerden hepsini bana bağla, beni onlara sevdir. Sonsuz sevgilerini gece gündüz bana çevir. Sen gözleri ve kalpleri döndürürsün.
Ey Aziz ey Gaffar, ey Celil ve ey Cebbar, ey Muin ve ey Settar, bana çok yardım et. Bana feth-i mübin ver, düşmanlarımı amansız pişmanlık içine koy, onu ebediyyen kabzet. Rahmetinle dileğimi kabul et, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Selam resuller üzerine olsun. Hamd alemlerin Rabbi üzerine olsun.

Açıklama:

Bu dua düşmandan kurtulmak için okunur. Her gün sabah ve akşam sevgi Duası’nı bu niyetle onar defa okunmalıdır. Kişi kendisini herkese sevdirmek isterse, yine bu duaya devam etmelidir. Allah Teala’nın sıfatları ve isimleri aşkına duanın kabulü de istenmelidir. Yüce Allah kullarına bu dua sebebi ile, büyük lütuflar bağışlayacaktır. Cidden duada büyük bir faziletle hazinesi mevcuttur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.