Etkili Dualar Dua Sitesi

Maddi Sıkıntılardan Kurtulmak için Okunacak Dualar

2.348
Maddi Sıkıntılardan Kurtulmak için Okunacak Dualar

Maddi anlamda sıkıntı çektiğinizde, işlerinizi kötü gittiğinde ve paraya ihtiyacınız olduğunda Tevbe Suresi 128. ve 129. ayetlerini herhangi bir sayı ve güne bağlı kalmadan aklınıza geldiğinde okuyun. Biiznillah sıkıntılarınızdan kurtulur, ihtiyaçlarınıza kavuşursunuz.

Okunuşu:

Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).

Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Anlamı:

Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O’na ağır gelir (O’nu üzer). Size çok düşkün, mü’minlere şefkatli ve merhametlidir.

Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir

Bir başka rivayette ise; Hz. Ali ( ra )’den rivayet edildiğine göre anlaşmalı bir köle ona gelerek: Borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et, dedi. O da: Resûlullah ( sav )’in bana öğrettiği duayı ben de sana öğreteyim mi? Bunu okumaya devam ettiğin takdirde üzerinde dağ gibi borç olsa bile Allah Teâlâ onu ödemene yardım eder.

Şöyle dua et dedi: Allâhümmekfinî bi–helâlike an harâmik, ve ağninî bi–fazlike ammen sivâk.

Anlamı:

Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.