Etkili Dualar Dua Sitesi

Hamile Kalmak için Okunacak Dualar ve Esma-ül Hüsna

35.441
Hamile Kalmak için Okunacak Dualar ve Esma-ül Hüsna

Hamile kalma duasını okurken sadece duaya bağlı kalmamalı. İki tür dua vardır. Birincisi fiili dua, yani sebeplerin her türüne müracaat etme. İkincisi ise kavli dua, Allah’tan (c.c.) isteme. Sadece kavli dua edip sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmak doğru olmaz. Her şeyi sadece Allah’tan (c.c.) beklemeden sebeplere de başvurmak gerekir.

Mesela nasıl ki bir hasta ilaç kullanmadan Allah’ım (c.c.) beni iyileştir diye iyileşmesini sadece Allah’a (c.c.) bıraksa ne kadar yanlış olursa çocuğu olmayan kişilerin de tedavi görmeden hiçbir çaba sarf etmeden sadece Allah’tan (c.c.) istemesi ne kadar doğru olur. Kişinin çocuğu olmuyorsa her türlü tedavi yöntemlerine başvurmalı ve bu tedavinin olumlu sonuç vermesi için Allah’tan (c.c.) hamile kalma duası ederek istemeli. Hiçbir sorunu yokken çocuğu olmuyorsa yine Allah’tan (c.c.) çocuğu olması için sebep istemeli.

Dua etmenin adabını bilerek dua etmek, o duanın hikmetini bilmemize yardımcı olur. İslam dininde en büyük silah hiç kuşkusuzdur ki duadır. Dinimiz öyle güzel bir dindir ki, bize her türlü sıkıntıya girdiğimizde başvuracağımız dualar öğretmiştir. Hamile kalamayan kişiler içinde faydası olacak dualar vardır.

Hamile Kalma Duaları

İnni rabbeke hüve’l hallaku’l amin.” (Hicr,15/81) Anlamı: Muhakkak ki Rabbin her çeşit yaratma şeklini bilir. Bu ayete 3 ay boyunca her gece 1267 defa okumaya devam edin.

Fallahü hüve’l veliyyü ve hüve yuhyi” (Şura, 42/19) Anlamı: Muhakkak ki Allah dosttur ve yaratan Odur. Bu ayet beraber olmadan önce 289 defa tekrarlanmalıdır.

Hüvallahü’l hariku’l bariü” (Haşr, 59/24) Anlamı: Allah yaratandır ve yoktan var edendir. Bu ayet her gece 1054 defa okunmalıdır.

Vellezine yekulüne Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyetina kurrateyüniv vecalna lil müttakiyne imama”(Furkan suresi, 74ayet)

Anlamı: Ve onlar Yüce Rabbimiz bize eşimizden ve soyumuzdan, göz aydınlığı olan çocuklar armağan et ve bizleri takva sahiplerine önder kıl, diyenlerdir.

Her ayın ilk çarşamba günü ilişkiden önce “Meryem suresi” hamile kalıncaya kadar okunması fayda sağlayacaktır.

Hamile Kalmak İçin Esma-ül Hüsna

Allahümme Ya Evvelü: Bebek isteyen kişi her gün yüz defa okumalıdır.
Allahümme Ya Mübdiu: Düşük tehlikesi olan kişiler günde 99 defa okumalıdır.
Allahümme Ya Rakib: Doğum yapmaktan korkan kişi günde 312 defa okuduğu taktirde doğumu zahmetsiz ve kolay geçer.
Allahümme Ya Mucib: Günde atmış defa okuyanın tüm duaları kabul olur.
Allahümme Ya Varis: Günde 707 defa okuyan kişinin Allah’ın (c.c.) izni ile hayırlı evladı olur.

Hamile kalma duası okuduktan sonra bile hamile kalamıyorsa duam kabul olmadı diye düşünmemeli. Çünkü Allah’ın (c.c.) izni ile karşılık almayan dua olmaz inşallah. Hayırsızı buymuş diye düşünmeli. Bu durumda çocuğunuzun olmamasının belki hayrı vardır diye düşünmelisiniz. Çünkü düşünün Allah (c.c.) bir evlat verse ve hayırsız olsa, size hayatı zindana çevirse belki de çocuğun ölmesini isteyecek kadar size eziyet edecektir. İleriyi görmediğimizden hakkımızda hayırlı olanı bilemiyoruz. Hem fili hem de kavli dua edip sonucu Allah’tan (c.c.) hayırlısı ile beklemeliyiz.

Etiketler:

Yorumlar
  1. Büşra dedi ki:

    Duaların kabulü için sürekli dua ediyom inşallah