Etkili Dualar Dua Sitesi

Cinsel Arzulardan Kurtulmak İçin Dualar

49.487
Cinsel Arzulardan Kurtulmak İçin Dualar

Cinsel Arzulardan Kurtulmak İçin Dualar

Cinsel Arzulardan Kurtulmak İçin Dualar
Cinsel Arzulardan Kurtulmak İçin Dualar

Bazı inancı zayıf kişiler cinsel arzularına karşı koyamıyor bu yüzden zina ve tecavüz gibi Allahın yasakladığı ve günah sayılan olaylar zuhur ediyor.Nefsani arzulardan kurtulma duası okursanız bu cinsel düşüncelerden kurtulmak için dua ederseniz günah işlemekten kurtulursunuz.

Aşırı şehvetten kurtulmayan ve cinsel arzularını dizginleyemeyen bazı kişiler de istimnaya yöneliyor,bu yüzden aşağıda istimnadan kurtulma duası ve azgınlıktan kurtulmak için okunacak dualar paylaştık.Şehveti yenmenin faziletlerini bir bilseniz ey müminler..Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.
NAHL Suresi 90. ayeti : Muhakkak ki(Şüphesiz ki) Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.Ayette çirkin işler olarak ifade edilen ‘fahşa’ kelimesi daha çok cinsel suçlar anlamına gelmektedir. Bununla birlikte aynı zamanda Kur’an ayetleri tarafından ortaya konulan ahlaki davranışlara aykırı çirkin işleri, fenalık ve azgınlıkları da içerdiği düşünmek mümkündür.

Günümüzde İnsanların kişisel özgürlükte sınır tanımayarak diledikleri gibi cinsel birliktelikler yaşamalarını yada tecavüz ve zina  gibi her türlü çirkin olayları doğal karşılayan toplumların ciddi anlamda sosyolojik ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldıkları bir gerçektir. Hatta kimilerince insanların Allah’ın sınırlarını önemsemeyerek kendi tutkuları doğrultusunda bir yaşam tarzı geliştirmeleri gelişmişlik ve medeni olmanın bir göstergesi kabul edilmektedir.

Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyurulur. “Zina yaklaşmayın. Çünkü o, çok çirkin bir iş ve kötü bir yoldur.” (İsrâ 17/32)

Cinsel Arzulardan Kurtulmak İçin Dualar

“Allahumme inni euzu bike en azlime av uzlemu av ebliğe av yubğe âleyye av atğe av yutğe âleyye.”Anlamı: “Ey Allah! Ben (bir başkasına yada günah işleyerek kendime) zulüm yapmaktan veya zulme uğramaktan yahut haddi aşmaktan veya bana karşı haddin aşılmasından yahut azgınlık yapmaktan bana karşı azgınlık yapılmasından Sana sığınırım.”
Nefsani Arzulardan Kurtulma Duası
“Allahumme inni eûzu bike mineş-şekki veş-şirki z-zahiri vel hafiyyi vez-zulmi vel cevri minni ve âleyy.”Anlamı: “Ey Allah! Ben (kalp huzuru bulamayıp) şüpheye düşmekten, (Sana ortak koşmak gibi) açık ve (gösteriş yapmak yahut Senden başkasına güvenmek gibi) gizli şirkten, benim tarafımdan veya bana karşı işlenecek zulüm ve azgınlıktan Sana sığınırım.”

Etiketler: