Etkili Dualar Dua Sitesi

Cenaze Namazı Duası

1.816
Cenaze Namazı Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahummağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve unsânâ.

Allahumme men ahyeytehu minnâ fe ahyihi alel îman. Ve min teveffeytehu minnâ feteveffehu alel-islâm. Ve husse hâzel meyyiti bir-ravhi verrâhati verrahmeti vel-mağfireti verridvân.

Allahumme in kâne muhsinen fezid fi ihsânihi ve in kâne musîen fetecâvez anhu ve lakkihil emne vel buşrâ vel kerâmete vezzülfâ bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Cenaze Namazı Duası

Cenaze Namazı Duası

Türkçe Anlamı:

Ey Allahım; dirimizi, ölümüzü, burada olanımızı ve olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü bağışla Rabbim. Bizden yarattığını İslâm üzerine yaşat. Bizden öldürdüğünü, iman üzerine öldür. Bu ölüye huzur, rahat, mağfiret ve rıza ihsan buyur. Allah’ım, eğer bu iyi ise, iyiliklerini artır, günahkâr ise günahından geç. Bunu güven, müjde, ikram, yakınlık ile karşıla. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bunu yap.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.