Etkili Dualar Dua Sitesi

Kur’an-ı Kerim

Beyyine SuresiMedine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir.(daha&helliip;)
Zilzal SuresiMedine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir.(daha&helliip;)
Adiyat SuresiMekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir.(daha&helliip;)
Karia SuresiMekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir....
Tekasür SuresiMekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir.(daha&helliip;)
Asr SuresiMekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.(daha&helliip;)
Hümeze SuresiMekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.(daha&helliip;)
Fil SuresiMekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuyla Kâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı...
Kureyş SuresiMekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır.(daha&helliip;)
Maun SuresiMekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir.(daha&helliip;)
Kevser SuresiMekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere...
Kafirun SuresiMekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.(daha&helliip;)
Nasr SuresiMedine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir.(daha&helliip;)
Tebbet SuresiMekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir.(daha&helliip;)
İhlas SuresiMekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit...
Felak SuresiMedine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir.(daha&helliip;)
Nas SuresiMedine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir.(daha&helliip;)