Etkili Dualar

Kur’an-ı Kerim

REKLAM ALANI
Beyyine Suresi Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir. (daha&helliip;)
Zilzal Suresi Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir. (daha&helliip;)
Adiyat Suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir. (daha&helliip;)
Karia Suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir. ...
Tekasür Suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir. (daha&helliip;)
Asr Suresi Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. (daha&helliip;)
Hümeze Suresi Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir. (daha&helliip;)
Fil Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuyla Kâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı...
Kureyş Suresi Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır. (daha&helliip;)
Maun Suresi Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir. (daha&helliip;)
Kevser Suresi Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere...
Kafirun Suresi Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir. (daha&helliip;)
Nasr Suresi Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir. (daha&helliip;)
Tebbet Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. (daha&helliip;)
İhlas Suresi Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit...
Felak Suresi Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir. (daha&helliip;)
Nas Suresi Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. (daha&helliip;)