Etkili Dualar Dua Sitesi

Kur’an-ı Kerim

Abese SuresiMekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat,...
Tekvir SuresiMekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca,...
İnfitar SuresiMekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir.(daha&helliip;)
Mutaffifin SuresiMekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Mutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar...
İnşikak SuresiMekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak...
Buruc SuresiMekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.(daha&helliip;)
Tarık SuresiMekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey...
Ala SuresiMekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ,...
Ğaşiye SuresiMekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir.(daha&helliip;)
Fecr SuresiMekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.(daha&helliip;)
Beled SuresiMekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir.(daha&helliip;)
Şems SuresiMekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.(daha&helliip;)
Leyl SuresiMekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir.(daha&helliip;)
Duha SuresiMekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir.(daha&helliip;)
İnşirah SuresiMekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.(daha&helliip;)
Tin SuresiMekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir.(daha&helliip;)
Alak SuresiMekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır.(daha&helliip;)
Kadr SuresiKadr SuresiMekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref...