Etkili Dualar

Kur’an-ı Kerim

REKLAM ALANI
Abese Suresi Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat,...
Tekvir Suresi Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca,...
İnfitar Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir. (daha&helliip;)
Mutaffifin Suresi Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Mutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar...
İnşikak Suresi Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak...
Buruc Suresi Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir. (daha&helliip;)
Tarık Suresi Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey...
Ala Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ,...
Ğaşiye Suresi Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir. (daha&helliip;)
Fecr Suresi Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir. (daha&helliip;)
Beled Suresi Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir. (daha&helliip;)
Şems Suresi Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir. (daha&helliip;)
Leyl Suresi Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir. (daha&helliip;)
Duha Suresi Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir. (daha&helliip;)
İnşirah Suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir. (daha&helliip;)
Tin Suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir. (daha&helliip;)
Alak Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır. (daha&helliip;)
Kadr Suresi Kadr Suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref...