Etkili Dualar Dua Sitesi

Beled Suresi

Beled Suresi

Beled Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir.

Beled Suresi Arapça Okunuşu

Beled Suresi Arapça Okunuşu

Beled Suresi Arapça Okunuşu

Beled Suresi Arapça Okunuşu

Beled Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. La uksimü bilhazelbeledi.
2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
3. Ve validin ve ma velede.
4. Lekad halaknel’insane fiy kebedin.
5. Eyahsebü en lenyakdire ‘aleyhi ehadün.
6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
8. Elem nec’al lehu ‘ayneyni.
9. Ve lisanen ve şefeteyni.
10. Ve hedeynahünnecdeyni.
11. Felaktehamel’akabete.
12. Ve ma edrake mel’akabetü.
13. Fekkü rekabetin.
14. Ev ıt’amün fiyyevmin ziy mesğabetin.
15. Yetiymen za makrebetin.
16. Ev miskiynen za metrebetin.
17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
18. Ol,eke ashabülmeymene
19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş’emeti.
20. ‘Aleyhim narün mü’sadetün.

Beled Suresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1 – Andolsun bu beldeye
2 – Ki sen bu beldede oturmaktasın.
3 – Ve and olsun baba ve çocuğuna.
4 – Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık.
5 – İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?
6 – Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor.
7 – Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor?
8 – Biz ona iki göz vermedik mi?
9 – Bir dil ve iki dudak?
10 – Ona iki yolu gösterdik.
11 – Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi.
12 – Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?
13 – Köle azat etmek,
14 – Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,
15 – Yakınlığı olan bir yetime,
16 – Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.
17 – Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.
18 – İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir.
19 – Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.
20 – Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır.

Beled Suresinin Tefsirini Okumak için TIKLAYINIZ

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.