Etkili Dualar Dua Sitesi

Bebeklere Okunacak Nazar Duası

4.055
Bebeklere Okunacak Nazar Duası

Bebeklere Okunacak Nazar Duası

Bebeklere Okunacak Nazar Duası

Bebeklere Okunacak Nazar Duası

Dedelerimizin-Nenelerimizin Eskiden Bebekler Okudukları Dua:

Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin veşihâbin kâbisin.
Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ
semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun
lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe
illallâhü hısnî men kâle-hâ dehale hısnî ve men dehale hısnî emine
min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

Peygamberimizin (SAS) hadisleri ve yaşamındaki uygulamaları, Kuranı Kerim’de yer alan nazar ayeti, nazar dahil her türlü şerden korunmak için okunması tavsiye edilen Felak ve Nas Sureleri nazarın gerçek olduğunu göstermektedir.

Peygamberimiz nazarın gerçek olduğunu insanı mezara, deveyi mezara koyacak kadar da etkili olduğunu söylemiştir.

Kalem Suresi 51. Ayette “ Neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi” ifadesi yer almaktadır. Müşrikler göz değmesi etkili olan birisi vasıtasıyla Peygamberimize (sas) göz değirmeye çalışmışlar ve bunda kısmen başarılı olmuşlardır.
Kuran ve hadislerde yer alan göz değmesi hadisesinin varlığını inkar etmeye olanak yoktur.

Çocuklar İçin Nazar Duası:

Çocuklar ve hamileler başkalarının bakışlarından en fazla etkilenen kesimdir. Özellikle çocuklar kem gözlere karşı savunmasızdır.

Peygamberimizin torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin’in nazar değmemesi ve her türlü şerlerden korunması için dua ettiği nakledilmektedir. Aşağıdaki dua sadece nazar değmesi için değil, büyü muska, zehirli hayvanlar veya kaza belalardan korunmak için de okunur.

Peygamberimiz’in (SAS) torunları Hz. Hasan ve Hüseyin için okuduğu nazar duası

Nazar Duasının Arapça okunuşu: “Uizukumâ bikelimâtillâhittâmmeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammetin”

Bebeklere Okunacak Nazar Duası

Nazar Duasının Türkçe anlamı: “Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın tastamam olan kelimelerine sığındırırım” Kaynak:Buharî, Abdullah b. Abbas (r.a.)’dan rivayet etmiştir.

Nazar değmemesi için Peygamberimizin (SAS) okuduğu başka dualar da vardır. Fakat Felak ve Nas sureleri nazil olduktan sonra göz değmesi, büyü, karanlık vahşi hayvanlar gibi şerlerden korunmak için bu surelerin okunması tavsiye edilmiştir.

Nazar Değmesi Nasıl Olur?

Nazar basit bir ifadeyle bir gözden çıkan elektromanyetik ışınların başka bir göze ulaşıp bakılan kişiyi olumsuz etkilemesidir. Genellikle çarpıcı güzellikle karşılaşan birinin ani ve keskin bakışıyla olur. Bakışlar yoluyla bir vücuttan diğerine elektromanyetik enerji geçer ve göz değmesine maruz kalan kişinin vücudundaki enerji dengesi bozulur. Ruh hali değişir, tutulma, kasılma, duygu değişimleri yaşanır. Bakan kişinin biyoenerjisi yüksek ise ve yüksek bir duygu yoğunluğu ile baktığı takdirde bakılandaki etki ölümcül olabilir. Bakış kuvveti bazen cansız nesnelere veya bitki ve hayvanlara bile tesir edebilir. Bununla birlikte herkesin nazarı değmez. Nazar değmesi bakan kişinin biyoenerji seviyesi ve duygu yoğunluğu ile alakalıdır. Bu kişiler istemeseler de nazar değirebilirler. Çoğu kişinin ise nazar değirme kabiliyeti yoktur.

Bazı kişilere de diğerlerine nazaran daha fazla nazar değer. Bu kişinin bakışlara karşı savunmasızlığı ile ilgilidir. Çocuklar ise nazar konusunda en fazla etkilenen guruptur.

Çocuklara Nazar Değmemesi İçin Ne Yapmak Gerekir ?

Dua etmenin yanında eve gelen yabancılara “maşaallah”, “barekallah” demeleri telkin edilmelidir. Peygamberimiz “maşaallah” yani “Allah dilediği şekilde yaratır” denilince nazar eğmeyeceğini söylemiştir. Aynı şekilde Allah bereket versin manasına “barekallah” demekte nazarı engeller.

Kehf suresi 39. Ayette geçen “Bağına girdiğin zaman, ‘Maşaallah, Allah’tan başka kuvvet yoktur’ demen gerekmez miydi?” ifadesi güzel bir şey gördüğümüz zaman Maşaallah denilmesinin gerektiğini anlatmaktadır.

Çocukları fesatlığı, aç gözlülüğü ile bilinen kişilerin önüne çıkarmak da göz değmesi açısından risk taşımaktadır. Çocuklar hava atma aracı olarak kullanılmamalı, başkalarının gözüne sokarcasına süslenmemelidir. Dinimiz her konuda itidali, orta yolu tavsiye etmektedir. Çocuğu abartılı süslemek ve başkalarının yanında aşırı övmek hasedle dolu bakışlara davetiye çıkaracaktır.

Nazar değmesi genellikle kıskançlık hissiyle gelen kuvvetli bakışla oluşsa da her zaman böyle değildir. Bazen kişinin nazarı kendine veya çocuklarına da değebilir. Aşırı sevgi dolu bakış da nazar değmesine yol açabilmektedir. Hatta Avrupa’da kendi çocuklarına nazar değdirdiği için gözlerini kör eden babanın hikayesi meşhur olmuştur. Eğer nazarı değen birisiyseniz çocuklarınıza aşırı sevgi ile baktığınızda onlara nazar değirebilirsiniz.

Nazarın Tedavisi:

Çocukta bir anormallik görüldüğünde ilk önce tıbbi çarelere başvurulmalıdır. Her anormallik nazara yorulmamalıdır. Bununla birlikte göz değmiş olabileceği de düşünülerek nazar duası, Felak ve Nas sureleri okunmalıdır. Dua ve sure okumak koruyuculuğunun yanında işin ibadet yönünü de oluşturmaktadır.Nazar Boncuğu

Peygamberimiz nazar değen kişinin su ile temas etmesi gerektiğini söylemiştir. Nazar değen kişi abdest alarak üzerindeki negatif elektriği üzerinden atar. Eğer nazar değdiren kişi belli ise o kişinin tenine temas eden su nazar değenin üzerinden dökülür. Bedendeki fazla elektrik bu şekilde suya geçer ve akıp gider. Bu uygulamalar hadisi şeriflerle bildirilmiştir.

Nazarın etkisi kalıcı değildir. Bir süre sonra geçer. Bununla birlikte kuvvetli bir bakış insana çok şiddetli zarar verebilir. Bu nedenle nazar konusu ihmal edilmemeli nazar dualarını okumayı alışkanlık haline getirmelidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.