Etkili Dualar Dua Sitesi

Ayrılan Eşin Dönmesi için Okunacak Dualar

5.399
Ayrılan Eşin Dönmesi için Okunacak Dualar

Aile içinde oluşan huzursuluklar sonucunda erkek veya bayanın evi terketmesi ile sonuçlandığında gideni geri getirmek için edilecek dualar vardır.

Bu duaları şu şekilde sırlayabiliriz:

Öncelikle abdest alınır ve 100 defa salavat getirilir. Salavat getirildikten sonra okunacak kişi için; şunun kocası veya şunun kocasının geri gelmesi şeklinde duaya başlanır.
Önce Kuran-ı Kerimin 72 surasi olan cin suresinin ilk 4 ayeti okunur. Daha sonra 3 defa Ayet- el Kursi ve 3 kez de yasini şerif okunur. Yasini şerif okunduktan sonra 100 kez peygamber efendimiz ( sav ) için salavat getirilir.

Sonra Kuran-ı kerimin 111. Suresi olan tebbet suresi 40 defa okunur: Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

Sonra 7 kere, ‘’ falem ennehü la ilahe illalahü ya rahman. Fettahizühü vekiyyen ve kanallahü alimen hakime. Innellahe ala kulli seyin kadir. Tevekkelü ya hüddamü hazihhil esmaisserifete bicel bi ve idari“.
7 kere bu duayı okuduktan sonra tekrar 100 defa peygamber efendimiz için salavat getirilir. Salavetın ardından şu dua okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

Bu duanın ardından şu kişinin kocası, bu kişinin hanımı evine geri dönsün yuvasını tekrar kurup mutlu olsun diyerek dua bitirilir.

Etiketler:

Yorumlar
  1. Gonul acar dedi ki:

    Yedullahi duasında isimler nasıl okunacak