Etkili Dualar Dua Sitesi

Aşure Yapılıp Dağıtılmadan Önce Okuncak Dua

2.285
Aşure Yapılıp Dağıtılmadan Önce Okuncak Dua

Aşure Yapılıp Dağıtılmadan Önce Okuncak Dua

Aşure Yapılıp Dağıtılmadan Önce Okuncak Dua

Aşure Yapılıp Dağıtılmadan Önce Okuncak Dua

Aşure yaptıktan sonra sırayla okunacak 3 dua vardır.

Aşure Yapınca Oknucak Dua-1 : (Bir defa okunacak)


“Sübhanallahi milelmizani ve müntehalılmi vemeblegarrida vezinetelarşi lamelcae velamenca minallahi illa ileyhi. sübhanallahi adedeşşefi velvatri ve adede kelimatillahittammeti küllihe.eselükessalamete birahmetike ya erhamerrahimin. vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyilazıym, ve huve Hasbi veniğmel Vekil. Niğmel Mevla veniğmen nasir.vessallallahu vesseleme ala Hayri halkıhi muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmain.”

Aşure Yapınca Oknucak Dua-2 : (Bir defa okunacak)

“Allahumme mâ amiltü min amelin fî hâzihis-seneti mimmâ neheytenî anhü ve lem terdahû ve lem tenhehû, ve hamilte annî ve afevte ba’de kudratike alâ ukûbetî ve deavtenî ilet-tevbeti ba’de cür’etî alâ ma’sıyyetike, Allahümme innî estağfiruke minhü fağfirhü lî, ve mâ amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve ve’adtenî aleyhis-sevâbe, fetekabbelhü minnî velâ takta’ racâî minke yâ kerîmü.”

Aşure Yapınca Oknucak Dua-3 : (70 defa okunak)

Yetmiş defa; (Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr) okunur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.