Etkili Dualar

Rızık Duası

REKLAM ALANI
Rızık Duası Türkçe Okunuşu: Allâhumme innîeûzü bike min f’ıtnetinnâri ve min azâbinnâr. Ve eûzü bike min fitnetil kabri ve eûzu bike min...
Mürüvvet İsteme Duası Türkçe Okunuşu: Allâhumme enzil aleynâ devleten min devletike, ve kudreten min kudretike. Ve niğmeten min niğmetike. Ve rızken min...
Sen kime dilersen ona sayısız rızık verirsin. Kendilerine hiç bir fenalık dokunmaksızın Allah’ın nimet ve inayetiyle geri döndüler. (daha&helliip;)
Ey yedi kat göklerin ve Arşı Azîm’in Rabbi. Tevrat, İncil ve Kur ‘an’in Rabbi olanAllah. Buğdayı ve içindeki çekirdeği halkeden...