Etkili Dualar Dua Sitesi

7 Gece Yatsı Namazından Sonra Murat için Yapılacak Dua Terkibi

dua

dua

Her hangi bir murat için ara vermeksizin 7 gece yatsı namazından sonra Allah rızası için 4 rekat namaz kılınır.


1.nci rekatta fatihadan sonra Tekasür süresi

2.rekatta fatihadan sonra Asır suresi

3.ncü rekatta Kafirun suresi

4.ncü rekatta İhlas suresi okunur.

Bu surerleri ezbere bilmeyenler her rekatta Fatihadan sonra 10 ihlas suresi okusun.

Namazdan sonra:

10 istiğfar (Estağfirullah el azim ve etübü ileyh”

100 salavat (bildiğiniz ve arzu ettiğiniz bir salavat) okunur.

Daha sonra her geceye mahsus dua ve ayeti kerime adedi kadar okunur.ardından 100 salavat ve 19 defa yazacağım dua okunur.

1.gece 1000 defa ” Leyse leha min dünillahi kaşife Ya gayasel müsteğisin ağisni.”

Ardından 100 salavat. ve 19 defa aşağıdaki dua okunur.

“Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

2.gece: ”La İlahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin” 1000 defa

Ardından 100 salavat ve 19 defa;

“Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

3.gece; “Hasbünallahü ve nimel vekil ..” 1000 defa

Ardından 100 salavat ve 19 defa;

“Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

4.Gece; ” Va’fü anna vagfirlena verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin.” 1000 defa okunur.

Ardından; 100 salavat ve 19 defa;

“Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

5.gece: “iyyake na’büdü ve iyyake nestain .” 1000 defa okunur

Ardından 100 salavat ve 19 defa;

“Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

6.ncı gece: ” Ya Zül celali ve ikram.” 1000 defa okunur.

Ardından 100 salavat okunur ve 19 defa ;

“Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

7.nci Gece: “Ve üfevvizü emri ilallah innallahe basirün bil ibad ” 1000 defa okunur.

Ardından da 100 salavat ve 19 defa;

“Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar.Bi Rahmetike ya erhamer rahimin..”

Bu dua tertibi her türlü dilek hacet ve sıkıntı için çok tesirli bir Terkibidir. can kurtaran simidi olan bir duadır. gerekirse 3 defa yani 3 hafta tekrar edilir.

Exit mobile version