Etkili Dualar Dua Sitesi

İbrahim Ethem Kaybolan ve Çalınan Eşya Duası

İbrahim Ethem Kaybolan ve Çalınan Eşya Duası

İbrahim Ethem Kaybolan ve Çalınan Eşya Duası
İbrahim Ethem Kaybolan ve Çalınan Eşya Duası

Kaybolan veya çalınan eşyanın geri gelmesi için dua arıyorsanız İbrahim Ethem kayıp duasını okumanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz.Kayıp eşyanın veya çalınan malın geri gelmesi için İbrahim Ethem Hazretleri için yedi kere fatiha suresini okumalısınız.

Bu konuda İbrahim bin Ethem Hz.lerinin ruhuna 7 fatiha okunması faydalı geliyor,denenmiş faydası da görülmüştür.Kendisine Ethem baba da deniliyor. Halk arasında tekerleme haline gelmiş bir uygulama var.Bu uygulama veya tekerleme akıllarda tutabilmek için yapılmış.
Şöyle ki;
Ethem baba,Ethem baba
Gömleği keten baba
Benim bir kayıbım var
Bulursam sana 3 kulhü 1 fatiha
Kaybınızı ve çalınan bir şeyinizi bulduktan sonra dua okumayı unutmayın lütfen!..

Kaybedilen eşyalarla alakalı mücerrep ( tecrübe edilmiş) bir dua vardır.(Kureyş suresi 4 defa okunup fatiha ile birlikte İbrahim ETHEM hazretlerinin ruhuna hediye edilirse) kayıpların bulunduğu çok tecrübe edilmiştir.

Cafer el-Hudi rahimehullah’dan; Ebul Hasan’a veda ederken dedim ki:
-Bana azık ver!
-Bir şey kaybettiğin zaman yahut çalınan parayı geri getirmek istediğinde şöyle dua et:

“Rabbenâ inneke câmiunnâsi liyevmin la raybe fihi, rüdde aleyye dâlleti”

Manası : “Ey hakkında şüphe olmayan bir günde insanları bir araya toplayacak ulu Allah’ım kaybettiğimi bana iade et, yahut beni falan şeyle yahut falan kimse ile buluştur!”

İbni Ömer (r.a) bir şey kaybedene şöyle dua etmesini söylerdi:
“Allahümme, rabbed’dâlleti, hâdi’d dâlleti, tehdî mine’d dâlleti, rudde aleyye dâlleti bikudretike ve sultânike, fınnehâ min atâike ve fadlike”
Manası : “Allah’ım! Ey kayıbın Rabbi, ey kaybolana yolunu gösteren! Kaybolana yolunu sen gösterirsin, gücün ve kudretinle kaybımı bana geri ver”
Bir rivayette de: “İki rekat namaz kılar, tahiyyattan sonra bu duayı okur” demiştir.

 

Exit mobile version