Etkili Dualar

sıkıntıya karşı okunacak dua

REKLAM ALANI
Çok Sıkıntılı İken Okunacak Dua Türkçe Okunuşu: La ilahe illallahu Alimul Hakim, la ilahe illallahu Rabbül arşil azim. Ya Hayyü ya Kayyumu...
Sevgi Duası Sevgi Duası Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim.Allahumme sahhir li ve meyyil bi ve eczib li kulube ibadike ecmaine minel insi vel cinni vec’zib...
Sıkıntı Duası Sıkıntı Duası Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim.İlahi,bi ahassi sıfatike,ve bi izzeti celalike,ve bi a’zami esmaike, ve bi ismeti enbiyaike,ve bi nuri evliyaike ve...
Cinlerden Korunma Duası Türkçe Okunuşu: Kul euzü bi kelimatillahittammati. La yücavizühünne berrün vela facirün min şerri ma halaka ve zerae ve berae,ve...
Belaları Önleme Duası Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim;İlahi keyfe ed’ukeve ene ene,ve keyfe ekta’u recai ve ente ilahi,felakte’l bahre li-Musa aleyhisselam, ve necceytehuminel-garaki, Rabbi...
Belayı Kovma Duası Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallahu ya hayrel halasi, Muhammedun rasulullahi, Ya Hızru ve İlyas, ya Fettahu, ya...