Etkili Dualar

Perşembe GünÜ Dua

REKLAM ALANI
Bismillahirrahmanirrhıym.Allahümme rabbena lekel hamdü küllüh.Ve lekel mülkü küllüh.Ve bi yedikel hayru küllüh.Ve ileyke yerciul emru küllüh.Ve ala niyetühu ve sirruh. (daha&helliip;)