Etkili Dualar

Korunma Duası

REKLAM ALANI
Türkçe Okunuşu: Velâ yuflihussâhirü haysü etâ. Min şerrinneffasâti fîl-ukad (daha&helliip;)
Allahumme entel Melükul Hakkul Mübin, Muhammedün Rasulullahi sâdıkul va’dül emîn, ve lekel mülkü vel hamdü, tuhyî ve tumîtü ve ente...
Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim,Alahummâhruz bi hırzi kudretike min keydil a’dâi, ve hallisnî bi mennike an sûi kasdil eşkıyâi ve eûzü bike min...
Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmanirrahim; Yâ ilahe Cebrâile veya ilâhe İsrafile, veya ilahe Azrâile, veya ilâhe İbrahime ve İsmaile, veya münzile ’t-tevrât-i vel İncili...
Nazar İçin Okunacak Dua Bismillâhi, Allahumme ezhib harreha ve berdeha ve habeseha) “Allah’ın adıyla. Allah’ım, şunun gözünün hararetini, soğukluğunu ve tamamen çürütmesini...
Korkudan Emin Olma Duası Korkudan Emin Olma Duası Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmanirrahim; Yâ ilahe Cebrâile veya ilâhe İsrafile, veya ilahe Azrâile, veya ilâhe...