Etkili Dualar Dua Sitesi

Rahman Suresi

Rahman Suresi

Rahman Suresi

Rahman Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.

 

 

Rahman Suresi Arapça Okunuşu

Rahman Suresi Arapça Okunuşu

Rahman Suresi Arapça Okunuşu

Rahman Suresi Arapça Okunuşu

Rahman Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Er rahman.
2.Alleme lkur’ane.
3.Halekal insane.
4.Allemehul beyan.
5.Eş şemsu vel kameru bi husban.
6.Ven necmu veş şeceru yescudan.
7.Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
8.Ella tatğav fil mizan.
9.Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
10.Vel erda vedaaha lil enam.
11.Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
12.Vel habbu zul asfi ver rayhan.
13.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
14.Halekal’insane min salsalin kelfahhari.
15.Ve hale kalcanne min maricin min narin.
16.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
17.Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
18.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
19.Mereclbahreyni yeltekıyani.
20.Beynehuma berzahun la yebğıyani.
21.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
22.Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.
23.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
24.Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.
25.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
26.Kullu men ‘aleyha famin
27.Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.
28.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
29.Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.
30.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
31.Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
32.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
33.Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
34.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
35.Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
36.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
37.Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
38.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
39.Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.
40.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
41.Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.
42.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
43.Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
44.Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
45.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
46.Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
47.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
48.Zevata efnanin.
49.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
50.Fiyhima ‘aynani tecriyani.
51.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
52.Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
53.Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
54.Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
55.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
56.Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
57.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
58.Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
59.Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
60.Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
61.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
62.Ve min dunihima cennetan.
63.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
64.Mudhammetan
65.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
66.Fihima aynani neddahatan.
67.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
68.Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
69.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
70.Fihinne hayratun hısan
71.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
72.Hurum maksuratun fil hıyam
73.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
74.Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
75.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
76.Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
77.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
78.Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Rahman Suresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1,2.Rahmân, Kur’an’ı öğretti.
3.İnsanı yarattı.
4.Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.
5.Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.
6.Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.
7.Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.
8.Ölçüde haddi aşmayın.
9.Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
10.Allah, yeri yaratıklar için var etti.
11.Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
12.Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.
13.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
14.Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.
15.“Cin”i de yalın bir ateşten yarattı.
16.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
17.O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.
18.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
19.(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.
20.(Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.
21.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
22.O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
23.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
24.Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.
25.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
26.Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.
27.Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.
28.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
29.Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.
30.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
31.Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!
32.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
33.Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
34.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
35.Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.
36.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
37.Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?)
38.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
39.İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.
40.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
41.Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
42.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
43.İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.
44.Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.
45.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
46.Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.
47.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
48.İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengârenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.
49.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
50.İçlerinde akan iki pınar vardır.
51.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
52.İkisinde de her meyveden çift çift vardır.
53.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
54.Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.
55.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
56.Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.
57. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
58.Onlar sanki yakut ve mercandır.
59.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
60.İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.
61.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
62.Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.
63.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
64.O iki cennet koyu yeşil renktedir.
65.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
66.İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.
67.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
68.İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.
69.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
70.Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.
71.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
72.Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.
73.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
74.Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.
75.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
76.Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).
77.O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
78.Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.

Rahman Suresinin Tefsirini Okumak için TIKLAYINIZ

Exit mobile version