Etkili Dualar Dua Sitesi

Hafızayı kuvvetlendirme Duası

dua

dua

Hafızayı kuvvetlendirme Duası

“Bismillahirrahmanirrahim, 

9 kere Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün.
9 kere İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în.
9 kere İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.”

Bin defa “Ya kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi azametih.

1 kere “Subhane rabbiyel a’la.”
1 kere “Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe’nin.”

Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: Bin kere “Ya ğıyâsel müsteğîsîne velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.”

Exit mobile version