Etkili Dualar Dua Sitesi

Fakirlikten Kurtulup Zengin Olma Duaları

dua

dua

Fakirlikten Kurtulup Zengin Olma Duaları

 Mal mülk sahibi olmak isteyen 


Mal Mülk Sahibi Olmak İsteyen her namazın sonunda 1 Fatiha bir Ayetelkursi ve şehide’llahu ennehu okuyun BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel azizül hakim.inneddine in’dallahil islam,ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di ma caehümül ilmu bağyen beynehüm,ve men yekfur bi ayatillahi fe’innallahe seriul hisab. okuduktan sonra AL-İ İMRAN ‘daki : “Kulillahümme malikel’mülki tu’til ‘mülke menteşaü ve tenzi’ul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü menteşaü ve tüzillü menteşaü ,biyedikel ‘ hayr, inneke ala külli şey’ in kadir. Tulicülleyle finnehari ve tulicünnehara filleyl , ve tuhricül’ hayye minel’ meyyiti ve tuhricul ‘ meyyite minel hayy, terzüku men teşaü bi gayri hisab.” bölümünü her gün 41 defa okuyan Mal Mülk Sahibi olur Allah ın izniyle..

Bu Duayı Okuyan Maişet Darlığı Çekmez 

Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddınî bi kadâike ve bâriklî fiymâ kuddira lî hattâ lâ ühıbbe ta’ciyle mâ ahharte ve lâ te’hıyra mâ accelte.

Manası: Dinim, nefsim ve malım için şimdiden besmeleyi hazırladım. Allah’ım! Beni hükmüne rıza gösterenlerden kıl ki, benim için tehir ettiğinin ta’cilini, peşin vereceğinin tehirini sevmiyeyim.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu: “geçim sıkıntısı ve darlığı içinde kıvranan kimsenin (bu duayı) okumasına mani olan nedir? (Yani bu duayı okuyan geçim darlığı çekmez demektir. Ey sebeplerin sebebi, Ey kapıları açan, Ey sesleri duyan, Ey duaları kabul eden, Ey ihtiyaçları gideren, Beni ikramınla zenginleştir ki başkasına muhtaç olmayayım! Onu tam zengin yapar (Besmele-i Şerif) 

Günes dogarken günese dogru yönelip, Besmele-i serifi Rasüller sayısınca 313 defa, 313 defada peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) in üzerine salavat getirip buna her gün devam eden kimseyi Allah Teala fazlı keremiyle hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Üzerinden sene geçmeden onu tam zengin yapar.

Evdeki Bereketsizliği Ortadan Kaldırmak İçin Sehl b. Sa’d(r.a.) rivayet ediyor: Adamın biri huzur-u saadete geldi. Fakirlikten ve hayat şartlarının ağırlığından dert yandı. Resulüllah (s.a.v.) bu kimseye şöyle buyurdu:

“Evine girdiğin zaman evde kimse olsun olmasın selam ver,sonra benim üzerime salat ü selam getir ve bir kerede İhlas Suresi’ni oku.” O kişi Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bu tavsiyesini yerine getirdi.Allah Teala o kimseye rızık kapılarını sonuna kadar açtı ve o kimse zenginlerden oldu.

Eğer bir kul zengin olmak istiyosa 40 gün yalan söylemesin zengin olur tabi 40.cı günden sonra; ya basit esmasını her farz namazının arkasından 15 defa okursanız zengin olursunuz. ya raşid alimlerin çoğunun ortak olduğu görüştür bu esma ismi azam dır ve hz süleymanın virdidir.. *Zenginliğe kavuşmak için… ‘ Ve terzuku men teşau bi gayri hisab ‘ ( Diledigine sınırsız verirsin ) Ayetini zaman zaman okuyup tekrarlanır. veya ‘Ve kane fadlullahi aleyke azima ‘ ( Allahın sana verdikleri nimetlerin ardı arkası kesilmez ) 2204 kere okunur ve tekrarlanır…

Fakirlikten kurtulup zengin olma duası Bir müslüman (1000) kere YA HAKK ism-i şerifini okursa akibeti çok mutlu ve bahtiyarlık olarak gelip kötü işlerden de korunmuş olur ve ayrıca içinde EL HAKK ism-i şerifi bulunan LA İLAHE İLLALLAHÜL’MELİKÜL’HAKKUL’MÜBİN duasını günde (100) kere okursa fakirlikten kurtulup zengin olur, tüm işleri kolaylaşır İNŞAALLAH

“Kul, elini açarak Allah’tan hayır bir şey dilerse, yüce Allah, kulunun elini boş olarak geri çevirmekten hâyâ eder.”

(Hadis-i Şerif – Tirmizî)

Exit mobile version