Etkili Dualar Dua Sitesi

Evin Dışında Yapılan Dualar ve Zikirler

Evin Dışında Yapılan Dualar ve Zikirler

Evin Dışında Yapılan Dualar ve Zikirler

Evin Dışında Yapılan Dualar ve Zikirler

Bir yıldırım veya deprem anında:

(Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlike)

Ey Allah’ım, bizi gazabınla öldürme, azabınla helak etme. Bunlardan önce bize afiyet ver.”

Bir borç sıkıntısı veya ruhi bunalım içine düşünce: Aşağıdaki duayı sabah ve akşam okumaya devam etmelidir.
(Allahümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hazeni ve eûzü bike minel-aczi vel-keseli ve eûzü bike minel-cübni vel-buhli ve eûzü bike min ğalebetit-deyni ve kahrir-ricâli)
”Allah’ım derin üzüntü ve kederden, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, ağır borç içinde ve insanların kahrı altında ezilmekten sana sığınırım.”
(Allahümmekfinî bi helâlike an harâmike ve eğninî bi fadlike ammen sivâke)
”Allah’ım, beni haramdan uzaklaştırıp helal rızıkların ile yetindir. Sonsuz ihsanınla beni senden başkasına muhtaç etme.”

Bir konuşma veya mecliste Hz. Peygamberin (s.a.v) ismi söylenince:

(Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed)

Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e salat ve selam et.”
Allahu Teala’nın bir kuluna salat etmesi onu affetmesi, kendisine yüksek dereceler ve güzel nimetler vermesidir.

Boş vesvese ve kuruntulardan kurtulmak için:

(Eûzü billahi mineş-şeytânir-racîm. Âmennâ billahi ve rasûlihi)

İlahi huzurdan kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Biz Allah’a ve O’nun peygamberine iman ettik.” Ayrıca İhlas suresini okumak da tavsiye edilmiştir.

Kalp kaymasını ve huzurunun bozulmasını önlemek için:

(Ya mukallibel-kulûb sebbit kalbî alâ dînike ve tâatik)

Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allah’ım, kalbimi dininde ve sana itaatta sabit yap.

Çocuğumuzu şeytan, insan ve başka varlıkların kötülüklerinden korumak için:

(Üîzüke bi kelimâtillâhit-tâmmeti min külli şeytânin ve hêmmetin ve min külli aynin lâmmetin)

”Seni bütün şeytanların, zararlı hayvanların ve kötü gözlerin şerrinden koruması için Allah’ın mubarek ve mükemmel kelimelerine sığınırım.”

Exit mobile version