Etkili Dualar Dua Sitesi

Çok Kuvvetli ve Makbul Olan Hacet Duası

DUA

DUA

Akşam namazını kıldıktan sonra (40) defa okunan aşağıdaki dua kabule şayan bir duadır. Çabuk kabul olması için, 3 gün yada 7 gün arka arkaya yapılması uygundur.

Ayrıca duayı okuyup bittikten sonra “37 defa Ya Evvel” zikri ve “ 55 defa Ya Mucib) zikri çekilirse iyi olur.

Okunuşu:

“BismillahirrahmanirrahimElhamdülillahi Rabbil Alemin * Errahmanirrahim * Malike yevmiddin * İyya kenabüdü ve iyya kenestain* Allahümmecma beyni ve beyne haceti ve matlübi kema cema te beyne esmaike ve sıfatike ya zel celali vel ikram* İhdinas sıratel mustekim * Sıratellezine en amte aleyhim gayril magdübi aleyhim velad dallin* Allahümme bi cahi sahibil vesileti seyyidina Muhammedin aleyhissalatü vesselamüve ıkdı haceti bi lutfike ve keramike ya ekremel ekramin”

Exit mobile version